Reklama

Portal o energetyce

Tauron przyłączył rekordową liczbę mikroinstalacji

Fot. Tim Fuller / Flickr
Fot. Tim Fuller / Flickr

Tauron zanotował rekordowy rok w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do swojej sieci. W 2020 r. było ich 97,7 tys., o łącznej mocy 658MW.

– O skali zielonego zwrotu, jaki zrobili nasi klienci na dachach swoich domów najlepiej świadczy fakt, że w 2017 r. do sieci Taurona zostało przyłączonych nieco ponad cztery tysiące mikroinstalacji. W ubiegłym roku kilka tysięcy instalacji fotowoltaicznych przyłączaliśmy w ciągu kilkunastu dni. W sumie w 2020 rokudo sieci operatora w Grupie Tauron przyłączonych zostało prawie 100 tys. mikroinstalacji – podsumowuje Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Reklama
Reklama

W pierwszym kwartale ubiegłego roku odnotowano 11,9 tysięcy przyłączeń, w II kwartale – 22,7 tys. , w III–27,3 tys.  a w czwartym 35,7 tys. Łączna moc wszystkich przyłączeń OZE w roku 2020 wyniosła ponad 826 MW, w tym mikroinstalacji ponad 658 MW. Poza mikroinstalacjami Tauron przyłączył też 58 innych źródeł OZE.

Największą liczbę przyłączeń do końca 2020 roku Tauron Dystrybucja odnotował na terenie Śląska – 52,6 tys. i Małopolski – 47,7 tys. Na Dolnym Śląsku było ichw sumie ponad 27,3 tys., a na Opolszczyźnie 12,6 tys. Około 5 tys. mikroinstalacji zostało również przyłączonych w latach ubiegłych na obszarze pozostałych sąsiednich województw, obsługiwanych przez spółkę dystrybucyjną Taurona w niewielkim zakresie.

Duże nasycenie mikroinstalacji przyłączonych do sieci oraz niekiedy niewłaściwe ustawienia falowników generują wyzwania dla firm energetycznychpod kątem stabilności pracy sieci elektroenergetycznej. Przede wszystkim dotyczy to brakuzbilansowania wytworzonej energii w miejscu jej wyprodukowania. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy okres największej zdolności wytwórczej nie pokrywa się z okresem największej konsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.Istotnym problemem jest również niewłaściwe skonfigurowanie lub też brak aktywacji odpowiednich trybów regulacji mocy biernej w inwerterze na etapie montażu.

Zielone wyzwania

Tauron Dystrybucja, jako operator sieci ma ograniczony wpływ na te zjawiska w perspektywie krótkoterminowej. Długofalowo spółka prowadzi zarówno własne analizy oparte o przyłączone do systemu elektroenergetycznego instalacje, a także współpracuje z ośrodkami naukowymi w zakresie symulacji wpływu rozproszonych źródeł OZE na funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej w przyszłości. Odpowiednie rozwiązania rozwijane są w zakresie projektów badawczo-rozwojowych.

Chodzi o to, aby to nie system elektroenergetyczny pełnił rolę tzw. wirtualnego magazynu energii.Wyjściem z tej sytuacji jest połączenie rozwoju mikroinstalacji z rozwojem małych, domowych magazynów energii.Ich zastosowanie na szeroką skalę ustabilizowałyby pracę sieci elektroenergetycznejwyjaśnia prezes Wojciech Ignacok.

Obecnie odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej odbierania, skutkuje w niektórych przypadkach problemami napięciowymi, czyli brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji.

Odpowiedzią na tego rodzaju problemy po stronie dystrybutora energii jest dalszy rozwój i integracja systemów sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemów umożliwiających automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą.Są to więc na bieżąco realizowane działania Taurona w obszarze inwestycji i modernizacji, nastawione na zwiększenie elastyczności i poprawę parametrów sieci elektroenergetycznej, co przekłada się na zwiększenie możliwości przyłączania do sieci kolejnych OZE. (Tauron)

Komentarze