Reklama

Portal o energetyce

Tauron kontynuuje "zielony zwrot". W planach gigantyczne inwestycje w OZE

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Grupa energetyczna Tauron, która w trzech kwartałach tego roku zwiększyła produkcję energii ze źródeł odnawialnych o ponad 40 proc., pracuje nad kolejnymi projektami w segmencie OZE. W przyszłym roku Tauron chce przedstawić zaktualizowaną strategię, kontynuującą politykę „zielonego zwrotu”.

„W tej chwili prowadzimy projekty na różnym stopniu zaawansowania w zakresie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 megawatów. W przygotowaniu mamy też kilka innych projektów” – poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Taurona ds. finansowych Marek Wadowski.

Przypomniał, że w ub. roku Grupa kupiła farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 megawatów, zaś obecnie prowadzi głównie projekty fotowoltaiczne mniejszej mocy.

„Cały czas prowadzimy te projekty, cały czas szukamy możliwości rozwoju w tym zakresie i widzimy dla Taurona istotną szansę właśnie w +zielonym zwrocie+ (…). Raczej nastawiamy się w najbliższym czasie na fotowoltaikę – będą to projekty rzędu 5 czy 8 megawatów” – mówił Wadowski.

Grupa zamierza uczestniczyć w kolejnych aukcjach OZE, jeżeli uzna to za opłacalne. "Cały czas przyglądamy się możliwościom startowania w aukcjach i prowadzimy wewnętrzne dyskusje nad poszczególnymi projektami (…). Analizujemy możliwości startowania w aukcji. Jeżeli cena aukcyjna zapewnia nam rentowność takiego projektu, to z taką ceną w aukcji chcemy uczestniczyć” – zadeklarował wiceprezes.

Pytany o przygotowania do aktualizacji strategii Taurona, Wadowski ocenił, że nastąpi to w przyszłym roku. „Zakładamy, że zaktualizowany dokument to raczej kwestia roku przyszłego, a nie tego” – powiedział wiceprezes, wskazując m.in. na nieprzesądzone obecnie kwestie dotyczące np. aktywów węglowych.

W spółce Tauron Wydobycie - podobnie jak w innych węglowych firmach - pracują trzy zespoły robocze, które do połowy grudnia mają wypracować koncepcję dalszego działania na potrzeby umowy społecznej w sprawie transformacji całego polskiego górnictwa.

Odnosząc się do pomysłu wydzielenia aktywów węglowych firm energetycznych do odrębnego podmiotu, Wadowski przypomniał, że nad koncepcją w tym zakresie pracuje obecnie doradca, wybrany przez resort aktywów państwowych. Tauron przekazuje doradcy niezbędne do analizy materiały.

„Ta koncepcja jest czymś, co - naszym zdaniem - zasługuje na uwagę, warto się temu przyjrzeć. Uważamy, że może to być dla Taurona korzystne, niemniej jednak musimy poczekać na ostateczny kształt, w jaki sposób ta koncepcja przerodzi się w konkretny plan” – powiedział wiceprezes Grupy Tauron.

Komentując trwające rozmowy z PGNiG na temat sprzedaży spółki Tauron Ciepło, Wadowski przypomniał, że wyłączność negocjacyjna w tej sprawie dla gazowej spółki obowiązuje do 30 listopada br.

„Od wyniku tych negocjacji (z PGNiG – PAP) uzależniamy kształt i termin transakcji. Wydaje się, że w tym roku już w tym zakresie będziemy wiedzieć więcej, natomiast trwają negocjacje, w związku z czym rezultat ciężko przesądzić; musimy chwilę poczekać na zakończenie negocjacji” – tłumaczył wiceprezes Grupy.

Przedstawiciele Taurona pozytywnie ocenili wyniki spółki za trzy kwartały br. Grupa zamknęła trzy kwartały br. zwiększonymi o 6 proc. przychodami i wskaźnikiem EBITDA rosnącym o 8 proc. wobec wyników sprzed roku. Zysk zmalał z 974 mln zł rok wcześniej do ok. 60 mln zł obecnie - główne powody to odpis utraty wartości aktywów ciepłowniczych i koszty różnic kursowych.

W ciągu trzech kwartałów Grupa zmniejszyła produkcję energii elektrycznej - wobec trzech kwartałów 2019 - o 16 proc. (w tym ze źródeł węglowych o ponad 20 proc.), a sprzedaż i dystrybucja energii były o 5 proc. mniejsze niż przed rokiem. O 43 proc. prądu więcej wyprodukowano natomiast ze źródeł odnawialnych. W tym okresie w Polsce produkcja energii spadła o ponad 6 proc., zużycie było mniejsze o ok. 4 proc., a import energii wzrósł o ponad 6 proc.

Przychody Grupy wzrosły w trzech kwartałach br. do 14,9 mld zł - na ich wzrost pozytywnie wpłynęły wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższe stawki usług dystrybucyjnych. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 3,4 mld zł - negatywny wpływ pandemii COVID-19 na ten wskaźnik wyceniono na 171 mln zł. Na inwestycje Grupa wydała przeszło 2,7 mld zł (13 mln zł mniej niż w tym samym okresie rok temu) - najwięcej w segmencie dystrybucji (1,3 mld zł) i wytwarzania energii (955 mln zł). W przyszłym roku wydatki inwestycyjne Taurona mają być nie większe niż wartość wskaźnika EBITDA.

Obecnie aktywa wytwórcze Grupy Tauron wciąż oparte są głównie na węglu kamiennym. W ubiegłym roku Grupa ogłosiła strategię tzw. zielonego zwrotu, w ramach której w perspektywie 2030 r. chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. W ostatnich miesiącach Tauron zakończył ostatnie projekty w energetyce konwencjonalnej – budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i bloku węglowego w Jaworznie.

Od stycznia do września br. 64 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem z własnych kopalń, które wydobyły go blisko 3,6 mln ton, wobec ponad 2,9 mln ton rok wcześniej (wzrost o 22 proc.). Sprzedaż węgla była na porównywalnym do ubiegłorocznego poziomie, nieco poniżej 3 mln ton. W samym trzecim kwartale wzrosła sprzedaż węgla z kopalń Taurona do odbiorców spoza energetyki.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama