Elektroenergetyka

Tauron dostarczy energię do Lubina, Olsztyna i Szczecina

  • Nowe dokumenty w sprawie zestrzelenia rozponawczego Phantoma II to mistyfikacja czy prawda? - fot. Peter de Jong

Grupa Tauron wygrała postępowania na dostawę energii elektrycznej ogłoszone m.in. przez grupy zakupowe z Lubina, Olsztyna i Szczecina - podała spółka, która chce utrzymać pozycję lidera w zdobywaniu istotnych zamówień publicznych. 

We wrześniu Tauron wygrał największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce, ogłoszony wspólnie przez 30 samorządów i 31 jednostek samorządowych z woj. śląskiego. Spółka otrzyma 230 mln zł za dostarczone im 903 GWh energii elektrycznej w latach 2017-18. We wtorek Tauron poinformował o wygranej w kolejnych postępowaniach, ogłoszonych przez grupy zakupowe z Lubina, Olsztyna i Szczecina. 

"Sumaryczny wolumen energii elektrycznej pozyskanej w tych trzech ostatnich przetargach wynosi ok. 534 GWh. Dla Taurona oznacza to zarówno utrzymanie dużej części portfela sprzedażowego z ubiegłych lat - przetarg dla Lubina wygrywamy po raz piąty - ale również pozyskanie nowego klienta, grupy zakupowej ze Szczecina" – poinformował w komunikacie prasowym prezes spółki Tauron Sprzedaż Rafał Soja.

Wygrana w przetargu ogłoszonym przez prezydenta Lubina oznacza sprzedaż ok. 274 GWh energii elektrycznej o wartości ponad 68 mln zł. Grupa zakupowa ze Szczecina kupi od Taurona w przyszłym roku 153 GWh za ponad 33 mln zł, a gmina Olsztyn ok. 107 GWh energii o wartości blisko 28 mln zł.

Przedstawiciele grupy Tauron wskazują, iż jesienią większość gmin ogłasza postępowania publiczne na dostawę energii elektrycznej. O wygraną w tych przetargach konkuruje wiele firm, ponieważ samorządy łączą się w coraz większe grupy zakupowe i zamawiają bardzo duże wolumeny energii. 

Coraz częściej - jak wynika z obserwacji Taurona - grupy zakupowe stosują w postępowaniach pozacenowe kryteria wyboru i oceny oferty. Np. w postępowaniu ogłoszonym przez władze Lubina wyznaczone były dwa kryteria: cena oraz energia z odnawialnych źródeł. Startujący w przetargu dostawcy musieli zaoferować nie tylko korzystną cenę energii, ale też zagwarantować jak najwyższy procentowy udział energii z odnawialnych źródeł w całkowitej ilości energii oferowanej zamawiającemu.

"Wprawdzie już wcześniej zamawiający mogli stosować w postępowaniach przetargowych również inne niż cena kryteria wyboru oferty, ale rzadko korzystali z tego prawa. Teraz gminy coraz częściej przekonują się, że nowe rozwiązania oferowane przez firmy energetyczne - np. zapewnienie dostaw energii wytworzonej w odnawialnych źródłach - są dla nich korzystne" - ocenił wiceprezes spółki Tauron Sprzedaż Tomasz Lender. 

Jego zdaniem w sytuacji, gdy coraz więcej gmin realizuje proekologiczne programy służące ograniczeniu tzw. niskiej emisji spalin, zamawianie w przetargach energii wytworzonej w odnawialnych źródłach uwiarygadnia proekologiczną politykę gminy. 

W ostatnich tygodniach grupa Tauron wygrała także inny przetarg, w wyniku którego zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 r. Wartość kontraktu wyniesie ok. 283 mln zł.

Grupa Tauron należy do największych polskich firm - dysponuje kapitałem własnym w wysokości ok. 16 mld zł. Jest drugim co do wielkości producentem oraz największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek z grupy obejmują 18,3 proc. powierzchni Polski. Spółki grupy sprzedają ok. 35,9 terawatogodzin energii (w 2015 r.) do ok. 5,3 mln odbiorców. Holding kontroluje 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego. Grupa to także największy dostawca ciepła na Górnym Śląsku.

Zobacz także: Tauron pomoże pokryć straty sieci przesyłowych

PAP - mini

 

Komentarze