Reklama

Portal o energetyce

Szyszko w Marrakeszu zachwala polskie lasy. "Kluczowe dla redukcji CO2"

Dziś w Marrakeszu rozpoczyna się 22. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP22). Polskiej delegacji przewodniczy Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Tegoroczny szczyt klimatyczny odbędzie się w dniach 7-18 listopada.

Przez 12 dni w Marrakeszu delegaci z blisko 200 krajów, a także reprezentanci nauki i biznesu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych będą dyskutowali o wdrażaniu Porozumienia paryskiego przyjętego 12 grudnia 2015 r. Paris Agreement to pierwsza w historii umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Podczas COP22 po raz pierwszy odbędzie się posiedzenie stron porozumienia paryskiego (CMA), podczas którego rozpoczniemy dyskusję nad realizacją porozumienia klimatycznego. Polska, podczas szczytu w Marrakeszu, będzie aktywnie uczestniczyć w negocjacjach. Szczególnie zależy nam na rozpowszechnieniu naszego postulatu, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze– powiedział wiceminister Paweł Sałek.

W czasie szczytu polska delegacja przedstawi prezentacje dotyczące leśnych gospodarstw węglowych oraz bezodpadowej energetyki węglowej. Polską delegację stanowią m.in. przedstawiciele przemysłu, nauki, Lasów Państwowych oraz związki zawodowe. W obradach Segmentu Wysokiego Szczebla (High Level Segment) Polskę reprezentować będzie prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Segment ten będzie miał miejsce w dniach 15-18 listopada. 

Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Będą one obejmowały  m.in.  wprowadzanie nowych oraz rozwój istniejących niskoemisyjnych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. To rozwiązanie zostało wprowadzone do Porozumienia paryskiego dzięki zaangażowaniu polskiego rządu. Polska ratyfikowała Porozumienie paryskie 7 października 2016 r.

Zobacz także: Sejm RP ratyfikował porozumienie klimatyczne

Komentarze