Reklama

Gaz

Szef MAE i Kurtyka o problemach polskiej energetyki

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), Fatih Birol, przedstawił w środę w Warszawie doroczny raport MAE- World Energy Outlook. Birol odniósł się też do kondycji polskiej energetyki- wymienił jej kluczowe problemy i zaprezentował zalecenia Agencji. Wystąpienie to było połączone z referatem ministra Michała Kurtyki, który omówił koncepcję rozwoju sektora energetycznego.

Birol skomentował raport opublikowany w listopadzie 2016 roku, poruszający najważniejsze problemy światowej energetyki. Dokument szczególny nacisk kładzie na globalny wzrost znaczenia gazu łupkowego i LNG. Podkreśla jednocześnie rolę państw Środkowego Wschodu, w produkcji ropy naftowej- ich udział w wytwarzaniu tego surowca jest największy od 40 lat. Raport porusza też kwestię zwiększenia mocy wytwórczych OZE, które to rosły w roku 2015 szybciej niż połączone moce wszystkich źródeł konwencjonalnych i atomu. MAE zauważa również, że węgiel nie straci dominującej roli w światowej energetyce- jednakże, inne źródła energii będą rozwijać się znacznie prężniej niż on.

 

Dyrektor MAE, komentując raport zauważył, że ,,na świecie dokonała się prawdziwa rewolucja LNG”. Według niego, wzrost znaczenia tej technologii odgrywa fundamentalną rolę we współczesnej gospodarce. Birol podkreślił również, że w kwestii gazu dużą rolę odgrywa modernizowanie budynków nastawione na podwyższenie ich energooszczędności. ,,W Europie w ciągu ostatnich trzech dekad przybyło ponad 20 milionów gospodarstw domowych, a zużycie gazu na ich ogrzewanie spada. Wszystko dzięki nowoczesnym bojlerom i ulepszeniom zatrzymującym ciepło”- powiedział Birol. Dyrektor MAE zauważył też zmiany w sektorze ropy. ,,Możliwe, że USA przestaną importować to paliwo, a to dzięki produkcji własnej i zmniejszeniu konsumpcji”- powiedział. Stwierdził, że spadek zapotrzebowania na ten surowiec będzie stałym trendem. Jednakże, jego zdaniem znaczące zmniejszenie globalnego zapotrzebowania na ropę zależy od redukcji w sektorze przewozów ciężarowych, lotniczym i petrochemicznym. Birol podkreślił też rolę Chin w branży OZE. ,,Państwo Środka to światowy lider energii odnawialnej”- powiedział. Zauważył jednak, że chińska gospodarka pochłania jednocześnie połowę światowych dostaw węgla. Dyrektor MAE zaakcentował również rolę porozumień paryskich w procesie walki ze zmianami klimatu.

 

Birol skomentował też problemy polskiego sektora energetycznego. Jako kluczowe wymienił m.in. niepewny wzrost branży OZE. ,,Choć udział energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym jest większy niż średnia krajów MAE, to nadal pozostaje dużo miejsca na rozwój”- powiedział. Birol wskazał również na niedobór konkurencji na rynku, zbyt małe środków przeznaczanych na badania i rozwój oraz lokalne zanieczyszczenia powietrza. Dyrektor MAE zauważył też, że polska energetyka potrzebuje modernizacji jednostek węglowych. Jako pozytywne czynniki wymienił przyjęty w 2014 roku program atomowy, cieszący się poparciem społecznym, oraz rozwój elektromobilności.

 

O sytuacji polskiej energetyki mówił również minister Michał Kurtyka. Wskazał on, że kluczowym terminem w tej branży są innowacje. Wymienił również cztery główne pola rozwoju: zintegrowany i połączony system energetyczny, efektywna i elastyczna produkcja elektroenergetyczna, dywersyfikacja technologiczna i inteligentny rozwój miast. Kurtyka położył również akcent na strategiczne projekty branży: elektromobilność i hub czystej energii.

 

Zobacz także: Tchórzewski: Do końca roku decyzja ws. elektrowni atomowej

Reklama

Komentarze

    Reklama