Reklama

Chemia

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego [patronat]

  • Fot. SpaceX

Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO to dwa wielkie wydarzenia, które skupiają uwagę świata i wymagają podejmowania rozmów na temat bezpieczeństwa. Nowe zagrożenia terrorystyczne między innymi cyberataki, zamachy z wykorzystaniem łatwo dostępnych środków wybuchowych, takich jak aceton, będą jednymi z głównych tematów pierwszego Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 oraz towarzyszących mu targom CHEM-SAFETY-EXPO. Wydarzenie z udziałem światowej klasy ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego odbędzie się od 18 do 20 kwietnia w Targach Kielce - patronat nad targami objęła Energetyka24.com

O rolę lidera w tematyce bezpieczeństwa chemicznego o charakterze globalnym starają się Targi Kielce oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS). Swój udział w Kongresie zadeklarowało kilkanaście delegacji z 40 krajów świata, między innymi USA, Chin, Egiptu, Ukrainy, Kenii, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Korei Południowej, Norwegii, RPA, etc.

Od odpowiedzialnego rolnictwa przez terroryzm do bezpieczeństwa przemysłu

W ciągu trzech kwietniowych dni, najlepsi specjaliści ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego czy dozoru technicznego będą omawiać najbardziej aktualne zagrożenia w zakresie wykorzystania środków chemicznych. Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego oraz towarzyszące mu Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO to pierwsza na świecie inicjatywa, aby promować i włączyć polskie przedsiębiorstwa w globalny rynek bezpieczeństwa chemicznego i rozwój partnerstw międzynarodowych. Nawiązanie współpracy i obecność międzynarodowych specjalistów sprzyjać będzie przenoszenie do Polski najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego oraz wymianie doświadczeń. Rosnąca liczba uregulowań unijnych w zakresie ochrony środowiska wymaga również wsparcia polskiego przemysłu, gdzie dbałość o bezpieczeństwo chemiczne i ekologiczne nie zatrzyma jego rozwoju, szczególnie w górnictwie węglowym i energetyce. 

"Chcemy, aby Chemss2016 zapoczątkował stworzenie właśnie w Kielcach stałej międzynarodowej platformy wystawowej, kongresowej i szkoleniowej na rzecz bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego" – mówi amb. Krzysztof Paturej, prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. 

Wśród tematów Kongresu pojawią się również: odpowiedzialne rolnictwo, transport i utylizacja chemikaliów, programy wspierające ratowników w momencie użycia materiałów niebezpiecznych czy przegląd zagrożeń chemicznych. W gronie prelegentów będzie można usłyszeć między innymi amb. Krzysztofa Patureja, prezesa Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, amb. Bonnie Jenkins - koordynator programów redukcji zagrożeń, przedstawiciel USA z Departamentu Stanu USA; amb. Kalimi Mworia - Przewodnicząca Kenya Citizens and Foreign Nationals Management Service Board; Timothy Scott  -  Dyrektor Naczelny ds. Bezpieczeństwa, Dyrektor ds. Służb Ratownictwa i 

Bezpieczeństwa  w Dow Chemicals, USA; Dr Paul Walker - Green Cross International, USA; przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Sesja papieska podczas CHEMSS 2016

Sesja: Encyklika papieża Franciszka  Laudato si' - "Bądź Pochwalony ", która odbędzie się 20 kwietnia ma być inspiracją dla wysiłków na rzecz bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego. W pierwszej w dziejach Kościoła encyklice całkowicie poświęconej ochronie naturalnego środowiska człowieka, „Laudato si'”, "Pochwalony bądź", Papież Franciszek wskazał, że człowiek jest częścią przyrody i od niej zależy, zaś aktualne zagrożenia dla środowiska wymagają zdecydowanego „nawrócenia ekologicznego”. Dyskusja panelowa, z udziałem przedstawicieli Kościoła, między innymi przyjaciela papieża Franciszka i działaczy świeckich, podejmie temat nauczania papieskiego w odniesieniu do ochrony środowiska. Uczestnicy będą rozważać zagadnienia tradycji i praktyki chrześcijańskiej, które sprzyjają zwiększeniu zaangażowania na rzecz środowiska.

Ukraina w centrum zainteresowania

Niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie budzi ciągłe kontrowersje i zagrożenia bezpieczeństwa już nie tylko w kontekście samej Ukrainy, ale są to zagrożenia o charakterze europejskim. Forum Ukraińskie będzie głównie poświęcone programowi rozwoju na Ukrainie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego i ochrony infrastruktury krytycznej, który spełniać będzie standardy UE, z licznym udziałem przedstawicieli agend ukraińskich i społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie będzie przeprowadzone polsko-ukraińsko-amerykańskie ćwiczenie pt. Bezpieczna Granica poświęcone przeciwdziałaniu nielegalnemu tranzytowi przez granicę związków chemicznych na przykładzie acetonu, które są wykorzystywane przez terrorystów w budowie bomb.

Najlepsze miejsce, najlepszy czas!

Światowemu Kongresowi Bezpieczeństwa Chemicznego towarzyszą pierwsze o tym charakterze targi CHEM-SAFETY-EXPO. Podczas targów specjaliści i eksperci z branży będą mieli szansę wymienić się doświadczeniami i praktykami w kontekście zapobiegania skutkom niekontrolowanych wypadów z wykorzystaniem chemikaliów i materiałów niebezpiecznych.

"Targi CHEM-SAFETY-EXPO i Kongres CHEMSS 2016 organizowane są po raz pierwszy. Wieloletnie doświadczenie naszego ośrodka potwierdza, że wybór nas jako prekursora kolejnego ważnego międzynarodowo wydarzenia jest dobry. Czas w jakim poruszamy wraz z Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego temat bezpieczeństwa chemicznego na świecie jest odpowiedni. Świadczy o tym choćby aktualna sytuacja polityczna. Patrząc z tej perspektywy, rodząca się, kolejna wystawa ma potencjał porównywalny do naszego flagowego wydarzenia jakim jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który w tym momencie należy do grona czołowych wydarzeń przemysłu obronnego"  – mówi Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce.

Odbędą się również pokazy z udziałem oddziałów straży pożarnej demonstrujące techniki gaśnicze oraz prezentacja ryzyka i środków zapobiegawczych związanych z obsługą materiałów niebezpiecznych – firma DENIOS. 

Zobacz także: Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Kędzierzyn

Zobacz także: PGNiG i Grupa Azoty podpisały umowę wartą 3,3 mld zł

Komentarze