Reklama

Chemia

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 [PATRONAT]

Ataki terrorystyczne, niestabilna sytuacja na arenie międzynarodowej czy katastrofy niestety nie należą dziś do rzadkości i wymagają podjęcia rozmów na temat bezpieczeństwa, także tego chemicznego. O rolę lidera w tematyce bezpieczeństwa chemicznego o charakterze globalnym starają się Targi Kielce oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS). Od 18 do 20 kwietnia Targi Kielce staną się centrum chemicznego świata, a to dzięki Światowemu Kongresowi Bezpieczeństwa Chemicznego oraz towarzyszącym mu targom CHEM-SAFETY-EXPO.

Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego oraz Targi Kielce podjęły się trudnego tematu jakim jest wspomniane wyżej bezpieczeństwo chemiczne. Chemss2016 jest inicjatywą środowisk, którzy zajmują się działalnością  w sferze chemii i bezpieczeństwem chemicznego.

Włączając ośrodki przemysłowe, środowiska akademickie, przedstawicieli administracji publicznej i rządowej z całego świata organizatorzy stawiają sobie za cel wzmocnienie standardów na rzecz bezpieczeństwa chemicznego oraz kreowanie rozwiązań w zakresie dostaw surowców, produkcji, infrastruktury, transportu oraz stosowania środków chemicznych we wszelkiego rodzaju działalności tego sektora.

Wiodące wydarzenia, które wchodzą w program  CHEMSS  2016:

Seminarium nt. oceny wpływu inwestycji na środowisko. Będzie to pierwsze w Polsce spotkanie inwestorów z przemysłu, samorządów, administracji, i wybitnych ekspertów ds. ochrony środowiska i biznesu. Seminarium przedstawi wpływ inwestycji na środowisko w połączeniu z oceną ekonomiczną korzyści środowiskowych i społecznych związanych z wybranymi technologiami. Zostanie zaprezentowane konsorcjum ICENIL, pierwszy tego typu polski podmiot, który zajmie się wdrażaniem ekologicznych technologii energetycznych oraz zmniejszeniem ryzyka skażeń chemicznych, wynikających ze złego zarządzania substancjami toksycznymi i odpadami przez zakłady przemysłowe.

Forum „Cyber-bezpieczeństwo i niezawodność przemysłowych systemów kontroli” to polsko-amerykańskie spotkanie pod egidą Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego USA oraz Urzędu Dozoru Technicznego, adresowane do przedstawicieli kadry zarządzającej, specjalistów przemysłowego IT i cyberbezpieczeństwa, oraz specjalistów ds. systemów sterowania. Celem Forum jest prezentacja najnowszych rozwiązań i trendów w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i systemów sterowania w przemyśle, zwłaszcza w energetyce i procesach chemicznych, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.

Ukraińskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego omówi stan bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie i  podejmie temat rozwoju obszaru bezpieczeństwa, tranzytu niebezpiecznych towarów na granicy polsko-ukraińskiej. Przedstawi również perspektywy udziału polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu międzynarodowego programu bezpieczeństwa chemicznego na Ukrainie, który ma stworzyć podwaliny systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej na terytorium Ukrainy, zgodnie ze standardami UE.

Afrykańskie Forum Bezpieczeństwa Chemicznego zajmie się omówieniem potrzeb Afryki, ofertę polskich i międzynarodowych firm w rozwoju bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, łącznie z możliwościami zawarcia kontraktów i umów o współpracy.

W ramach  Dialogu Chińskiego, liczna delegacja chińska przedstawi politykę i potrzeby Chin w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego. Polscy uczestnicy będą mogli przedstawić swój potencjał. Dialog Chiński będzie nowatorską formą łączenia potencjału polskich producentów z potrzebami chińskimi w ramach programu Lokalna Odpowiedzialność i Świadomość w Bezpieczeństwie Chemicznym. Program ten jest rozwijany w Chinach we współpracy z Chińską Federację Przemysłu Naftowego i Chemicznego, największą organizacją przemysłową w Chinach.

Forum technologii podwójnego przeznaczenia zademonstruje potencjał i doświadczenia  polskich i międzynarodowych producentów techniki wojskowej i cywilnej w rozwoju i produkcji sprzętu ochronnego i podwójnego przeznaczenia. Dzisiaj obiekty przemysłowe i instalacje infrastruktury krytycznej chroni się jak obiekty wojskowe. Sektor obronny powinien aktywnie rozwijać cywilna produkcję, opracowywać i wdrażać systemy bezpieczeństwa i ochrony przemysłu. Obok korzyści dla bezpieczeństwa i dochodów, pozwoli to rozwijać innowacyjność w sektorze obronnym.

Najlepsze miejsce, najlepszy czas!

Aktualne nastroje polityczne oraz społeczne mocno nadwyrężają poczucie bezpieczeństwa narodowego, jak i  osobistego. Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego wraz z Międzynarodowymi Targami Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO, które odbędą 18 - 20 kwietnia 2016 r. będą platformą komunikacji i wymiany doświadczeń dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorców ze specjalistami z branży.

Zobacz także: Rekordowe wyniki Grupy Azoty

Zobacz także: Prezes Grupy Azoty: Stawiamy na innowacje

Reklama

Komentarze

    Reklama