• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Stany Zjednoczone: Gaz wypiera węgiel z energetyki

Fot. Nan Palmero / Flickr
Fot. Nan Palmero / Flickr

Międzynarodowa Agencja Energii poinformowała, że w ubiegłym roku większość energii elektrycznej wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych, pochodziła ze spalania gazu ziemnego. Tym samym „błękitne paliwo”, po raz pierwszy w historii, zdetronizowano węgiel.

MAE zauważyła, że choć spadek popytu na węgiel obserwowany był na całym świecie, to szczególnie istotne obniżki odnotowano właśnie w Stanach Zjednoczonych. 

Agencja zwraca uwagę, że w 2016 roku energetyka odnawialna (włączając w to elektrownie wodne), odpowiadała za około połowę globalnego zapotrzebowania. Jednocześcne dało się zauważyć spowolnienie dynamiki wzrostu energetyki jądrowej - był on najniższy od 1993 r.

Warto przypomnieć, że w lutym br. w Katowicach odbyła się prezentacja średniookresowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii, poświęconego sytuacji na rynkach węglowych. Analitycy MAE przewidują, że w nadchodzących latach "czarnego złota" będą systematycznie spadać i w okresie 2018 - 2020 usystematyzują się na poziomie ok. 60 dolarów za tonę. 

Zdaniem analityków wzrost globalnego popytu na węgiel w najbliższych latach się zatrzyma. W związku z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania w Europie i USA, który prawie równoważy wzrost m.in. w Indiach i innych częściach świata, to przede wszystkim Chiny będą decydowały o globalnych trendach.

Zobacz także: Prezes PSG dla Energetyka24: "LNG ważnym elementem strategii spółki"

Zobacz także: Polityka klimatyczna: Polska złoży skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komentarze