Reklama

Elektroenergetyka

Sektor energetyczny walczy ze skutkami nawałnic

Fot. www.enea.pl
Fot. www.enea.pl

W  wyniku bardzo wysokich temperatur w Polsce w dniach 10-12 sierpnia br. wystąpiło nagłe załamanie pogody na terenie Polski. Połączone było ono z nawałnicami o niezwykle silnym natężeniu, któremu towarzyszył także porywisty wiatr oraz deszcz o bardzo dużej intensywności. To wszystko spowodowało, że uszkodzeniu uległy elementy sieci elektroenergetycznej.  

Spadające gałęzie i inne unoszone wiatrem obiekty powodowały zwarcia i uszkodzenia mechaniczne sieci elektroenergetycznej. W wyniku kataklizmu doszło do szeregu zakłóceń i awarii skutkujących utratą zasilania w energię przez setki tysięcy odbiorców.

W polskim systemie elektroenergetycznym 12 sierpnia br. od godziny 18.00 do 21.00 udało się przywrócić zasilanie dla 36 tys. odbiorców. Według stanu na godz. 21:00 energii elektrycznej pozbawionych było jeszcze 122 tys. odbiorców na terenie 9 województw (pomorskie – 44 tys., wielkopolskie – 40 tys., kujawsko-pomorskie – 35 tys., dolnośląskie – 1 tys., śląskie – 1 tys., warmińsko-mazurskie – 600 odbiorców, mazowieckie – 300 odbiorców, opolskie – 100 odbiorców, podlaskie – 55 odbiorców. W okresie nocnym ze względów bezpieczeństwa konieczne jest przerwanie prac w terenie.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) sytuacja w krajowej sieci przesyłowej jest już opanowana, ale cały czas trwa usuwanie uszkodzeń. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PSE w wyniku powalenia drzewa na przewody (10.08.17) wyłączona została linia 220 KV Joachimów-Rogowiec tor 2. Tego samego dnia została ponownie załączona. W późniejszym terminie zostanie wykonana naprawa uszkodzenia przewodu fazy L1. Tego samego dnia doszło także do wyłączenia linii 220 kV Pabianice-Adamów naprawa powinna zostać zakończona najprawdopodobniej 17 sierpnia br. Wyłączona została także linia 220 kV Janów-Zgierz w wyniku powalenia kilku drzew na przewody. Po usunięciu drzew i naprawie uszkodzonego przewodu fazy L3 załączona została 11 sierpnia br.

Kolejne wyłączenia w systemie elektroenergetycznym miały miejsce 11 sierpnia br. Problemy pojawiły się na linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice. Po wykonaniu oględzin linię załączono. Wyłączona została linia 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice tor 1, spowodowana złamaniem 8 konstrukcji słupów. Stwierdzono także uszkodzenie 3 kolejnych konstrukcji, które będą musiały zostać wymienione. Do tej pory trwają oględziny całej długości linii, aby ustalić zakres uszkodzeń. Wyłączenie linii 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice t.1 nie stanowi zagrożenia dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Opole, gdyż uruchomione w ubiegłym roku połączenia do Pasikurowic i Wrocławia były zaplanowane dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanych jednostek w Elektrowni Opole. 

Po godz. 20 (11.08) doszło również do wyłączenia linii 220 kV Pątnów-Czerwonak, na skutek złamania 2 konstrukcji słupów. Szczęśliwie nie stwierdzono innych uszkodzeń. W chwili obecnej trwają prace związane z określeniem zakresu prac koniecznych do wykonania. Wyłączenie linii 220 kV Pątnów-Czerwonak nie stanowi zagrożenia dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, gdyż pozostałe linie 220 kV i 110 kV zapewniają wyprowadzenie mocy z pozostałych w ruchu jednostek wytwórczych, gdyż w Elektrowni Pątnów I, ze względu na ograniczenia emisyjne, w stanie normalnym pracy KSE, dopuszczalna jest praca maksymalnie 4 bloków 200 MW.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały informację z Energi o uszkodzeniu konstrukcji słupów wyłączonej spod napięcia linii 220 kV Gdańsk-Żydowo. W wyniku oględzin linii stwierdzono złamane 5 konstrukcji słupów oraz uszkodzenia konstrukcji 1 słupa. Oględziny linii nie zostały jeszcze zakończone.

Wymienione wyłączenia w chwili obecnej nie stanowią zagrożenia pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) i  współpracy międzynarodowej. 

Według prognoz meteo istotny wpływ na pracę KSE mogą jeszcze mieć warunki atmosferyczne, przewidywane na 16 sierpnia br. 

Zgodnie z informacjami z PSE zasilanie aglomeracji gdańskiej, poznańskiej i wrocławskiej nie jest zagrożone. Zakończone w latach ubiegłych inwestycje (rozbudowa rozdzielni Gdańsk, nowe linie 400 kV Trębaczew-Ostrów-Kromolice-Plewiska oraz Dobrzeń-Pasikurowice tor 2 i Dobrzeń-Wrocław) znacząco poprawiły bezpieczeństwo zasilania wymienionych wcześniej miast. 

Największe szkody w sieci dystrybucyjnej wystąpiły na obszarach działania spółek operatorów : ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ENERGA-OPERATOR S.A.

Zobacz także: Polsce grożą kary za nierespektowanie norm emisyjnych

Zobacz także: PSE zakończyło testy usługi DSR

Komentarze