Reklama

Gaz

Sejm: Polska chce szerokiego dostępu do amerykańskiego gazu

Przedstawiciel Ministerstwa Energii podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu zaprezentował stanowisko rządu wobec planowanej umowy o wolnym handlu między USA i UE. Polska postuluje umieszczenie kwestii energetycznych w osobnym rozdziale porozumienia, a także dąży do uzyskania szerokiego dostępu Wspólnoty do amerykańskiego gazu. 

Posłowie klubu Kukiz ’15: Krzysztof Sitarski oraz Sylwester Chruszcz zadali pytanie w sprawach bieżących Prezesowi Rady Ministrów. Dotyczyło ono zakładanej liberalizacji handlu między Unią Europejską, a USA w umowie TTIP oraz możliwych szans i zagrożeń dla wybranych sektorów polskiej gospodarki tj. wydobywczo-energetycznego i rolno-spożywczego.

Krzysztof Sitarski, zadając pytanie, stwierdził, że negocjowana umowa TTIP stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia dla polskiej gospodarki. Zaznaczył, że Unia Europejska składa się z państw o różnych interesach gospodarczych. Zauważył również, że liberalizacja handlu, ze względu na bogate, amerykańskie złoża surowców energetycznych, może doprowadzić do zmniejszenia ceny energii w Polsce.

Poseł spytał, w jaki sposób ustalane jest zmniejszenie stawek celnych w trakcie negocjacji, jakie są spodziewane efekty liberalizacji oraz czy przewidywany jest zapis o uwolnieniu eksportu gazu i ropy.

W imieniu rządu, na pytanie odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Radosław Domagalski-Łabędzki.

Poinformował, że według przewidywań, w perspektywie kilkuletniej, umowa TTIP spowoduje zwiększenie wzrostu polskiego PKB o 0,2 proc. Podkreślił również, że według niektórych ekspertów wartość ta może wynieść nawet 0,5 proc. Wzrost polskiego eksportu do USA może zwiększyć się o 30 proc. Domagalski-Łabędzki zaznaczył jednak niewielką wartość sprzedawanych do Stanów Zjednoczonych towarów i usług obecnie. Stanowią one jedynie 2,3 proc. całego polskiego eksportu.

Zgodnie z mandatem negocjacyjnym, celem rozmów jest eliminacja ceł i barier pozataryfowych. Negocjacje odbywają się na zasadzie wymiany ofert taryfowych pomiędzy USA i UE.

Jeśli chodzi o sektor wydobywczy, już dziś w transatlantyckiej wymianie nie obejmują go cła. Przedstawiciel MR zaznaczył, że TTIP stwarza szansę na dalszą liberalizację i zwiększenie dostępu Unii Europejskiej do importu gazu z USA. Poinformował o stanowisku polskiego rządu w tym zakresie, który postuluje, by kwestie energetyki zostały zapisane w oddzielnym rozdziale umowy. Polska dąży do bezpośredniego zapisu, który zwiększyłby dostęp UE do amerykańskiego gazu. Domagalski-Łabędzki podkreślił znaczenie takiego postanowienia dla redukcji ceny energii w naszym kraju, a co za tym idzie zwiększenia konkurencyjności rodzimego sektora energochłonnego. 

Poseł Sitarski zadał dodatkowe pytanie o potencjalnego wejścia w życie TTIP na relacje Polski z partnerami spoza UE. Przedstawiciel MR podkreślił, że umowa zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki i przedsiębiorstw, a zatem będzie miała pozytywny wpływ na te relacje.

Michał Kołodyński

Zobacz także: Polski lobbing w USA. „Amerykańskie LNG musi trafić do Europy Środkowej”

Reklama

Komentarze

    Reklama