Reklama

Gaz

Sąd UE uchylił zawieszenie wykonania decyzji ws. gazociągu OPAL

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Prezes Sądu Unii Europejskiej oddalił wczoraj, 21 lipca br., wniosek Rzeczypospolitej Polskiej, PGNiG oraz PGNiG Supply & Trading dotyczący zawieszenia wykonania decyzji Komisji Europejskiej ws. gazociągu OPAL.

W komunikacie sądu możemy przeczytać, co następuje: „Wnioskodawcom nie udało się wykazać poważnego i nieodwracalnego charakteru swoich szkód poniesionych wskutek zaskarżonej decyzji, która pozostaje zatem w mocy do momentu wydania wyroków w przedmiocie jej zgodności z prawem”.

Gazociąg OPAL stanowi na wschodzie odcinek lądowy gazociągu Nord Stream 1, którym jest przesyłany gaz ziemny z Rosji do Europy Zachodniej przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ten, oddany do eksploatacji w dniu 13 lipca 2011 r., łączy miejscowość Lubmin położoną koło Greifswaldu w Niemczech z miejscowością Brandov w Republice Czeskiej. Eksploatacja tego gazociągu podlega kontroli niemieckiej agencji federalnej do spraw sieci. 

Rzeczpospolita Polska oraz spółki PGNiG Supply & Trading i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wniosły skargi do Sądu Unii Europejskiej w celu stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z 2016 r. Wniosły one także do prezesa Sądu o zawieszenie wykonania tej decyzji do momentu wydania wyroków co do istoty sprawy. Stoją one bowiem na stanowisku, że zwiększenie zdolności przesyłowych na gazociągu OPAL doprowadzi niechybnie do zmniejszenia przesyłu gazu za pomocą gazociągów Jamał-Europa i Braterstwo (którymi jest także przesyłany gaz ziemny z Rosji do Europy Środkowej i Zachodniej) i tym samym zagrozi bezpieczeństwu dostaw gazu do Polski lub przyniesie szkodę konkurencji. Otóż uważają one, że szkody te mogą się urzeczywistnić w nieodwracalny sposób przed tą datą. 

Postanowieniami z dnia 23 grudnia 2016 r. prezes Sądu zarządził tymczasowe zawieszenie wykonania zaskarżonej decyzji do momentu wydania ostatecznego orzeczenia w przedmiocie wniosków o zastosowanie środków tymczasowych. W piątek, 21 lipca, uchylono powyższe zarządzenie, oddalając zarazem wnioski polskiej strony, ponieważ: „(…) w opinii prezesa Sądu nie zachodzi nieuchronność podnoszonej szkody, prezes Sądu stwierdził, że przesłanka dotycząca pilnego charakteru nie została spełniona”.

Zobacz także: Gospodarka ponad wszystko. Niemcy stają w obronie swoich interesów [ANALIZA]

Zobacz także: Gazprom obawia się amerykańskich sankcji

Komentarze