Reklama

Górnictwo

Rząd przeciw dalszemu zaostrzaniu polityki klimatycznej UE

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji dwutlenku węgla w atmosferze (40% do 2030 r.), przedłożoną przez ministra środowiska.

Obecnie na forum Unii Europejskiej niektóre państwa członkowskie zgłaszają postulaty dalszego zaostrzenia celów europejskiej polityki klimatycznej i podwyższenia poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie opowiada się za tym, by UE skoncentrowała się na wdrażaniu dotychczas przyjętych zobowiązań w tym obszarze (konkluzje Rady Europejskiej z października 2014 r., zgodnie z którymi państwa członkowskie do 2030 r. powinny m.in. zredukować emisję CO2 o 40 proc.).

Paweł Sałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej zaznacza, że już teraz uzgodnione konkluzjami Rady Europejskiej cele wdrażania polityki klimatycznej UE wymagają od Polski ogromnego wysiłku inwestycyjnego w zakresie modernizacji polskiego sektora energii.

Minister przypomina również, że Polska ma już spektakularne osiągniecia w zakresie redukcji emisji CO2. W ramach Protokołu z Kioto zredukowaliśmy dotychczas emisję gazów cieplarnianych o ok. 30 proc. przy wymaganych 6 proc.

Uchwała została przyjęta przez Radę Ministrów 15 marca 2016 r.

Zobacz także: COP21 na razie bez wpływu na politykę klimatyczną UE

Reklama

Komentarze

    Reklama