Reklama

Gaz

Rośnie liczba zmian dostawców energii

  • Fot. Babcock
  • rys: defense.gov

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w marcu 2016 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 4 347 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B i C (odbiorcy przemysłowi) odnotowano 773 takich zmian.

Liczba odbiorców z grupy taryfowej A, B i C wg stanu na koniec marca 2016 r. zwiększyła się od końca grudnia 2015 r. o 6,3%, natomiast liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), wzrosła o 5%.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Fot. www.ure.gov.pl

Zobacz także: 

Zobacz także: 

Komentarze