Reklama

Portal o energetyce

Rosjanie zapowiadają wzrost eksportu ropy do Azji

Rosnieft snuje śmiałe plany dotyczące eksportu ropy naftowej. Podczas ostatniego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Igor Sieczin poinformował, że w roku 2019 eksport surowca do Azji oraz państw położonych w rejonie Pacyfiku, będzie stanowił 40% całościowego bilansu.

"Kontynuujemy aktywną pracę na rzecz dywersyfikacji kierunków sprzedaży ropy naftowej oraz rozszerzenia naszej obecności na rynkach wschodzących – szczególnie w rejonie Azji i Pacyfiku. Do roku 2019 udział eksportu surowca do państw położonych na tych obszarach wyniesie 40%" – powiedział prezes Rosnieftu. Według informacji zaprezentowanych w raporcie rosyjskiej spółki za rok 2014, obecnie dostawy ropy w kierunku wschodnim stanowią ok. 33% całości.

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama