• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Rosja zajmie aktywa państw, które pomogą byłym udziałowcom Jukosu?

  • Model tylnej aktywnej anteny ścianowej jest testowany wspólnie z pasywną anteną główną obecnie wykorzystywanego system Patriot – fot. Raytheon

Rosja kontynuuje działania zmierzające do zminimalizowania ekonomicznych następstw głośnej sprawy Jukosu. Planowane zmiany w rosyjskim prawie mają umożliwić odwetowe zajmowanie aktywów państw, które zdecydują się udzielić pomocy w egzekucji odszkodowań zasądzonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.

Duma opublikowała projekt uchwały mającej na celu ograniczenie, na zasadzie wzajemności, ochrony zagranicznych aktywów na terytorium Rosji. Mówiąc wprost – chodzi o umożliwienie konfiskaty mienia państw, które wykonując wyroki sądów dopuszczą do zajęcia ruchomości oraz nieruchomości należących do Federacji Rosyjskiej. Projekt został opracowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości FR. Nie doprecyzowano kiedy odbędzie się głosowanie nad tym dokumentem, ale biorąc pod uwagę fakt, że wspiera go Władimir Putin, to jego zatwierdzenie przez parlament wydaje się bardzo prawdopodobne. Oczywiście z zastrzeżeniem, że Kreml zdecyduje się na tak drastyczny krok.

Sprawa jest niezwykle poważna nie tylko ze względu na bezprecedensowe utrudnianie wykonania wyroków międzynarodowych trybunałów, ale również wysokość kwot, których dotyczy. Przypomnijmy, że w lipcu 2014 roku Trybunał Arbitrażowy w Hadze zasądził na rzecz byłych głównych udziałowców Jukosu odszkodowanie w wysokości 50 miliardów dolarów (z kosztami sądowymi i odsetkami kwota może być wyższa o ponad 355 mln $), natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka  zobowiązał Rosję do wypłaty na ich rzecz 1,86 mld $. 15 czerwca br. minął termin przedstawienia przez FR harmonogramu spłat.

(JK)

Komentarze