• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Zysk Grupy Orlen w trzecim kwartale br. osiągnął 688 mln zł

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 148 mln zł zysk Grupy Orlen osiągnął w trzecim kwartale br. 688 mln zł i był niższy o 578 mln zł rok do roku – poinformował w czwartek PKN Orlen prezentując skonsolidowany raport kwartalny koncernu.

PKN Orlen ocenił, iż "w historycznie najtrudniejszym otoczeniu makroekonomicznym dla branży rafineryjnej osiągnął solidne wyniki finansowe". "EBITDA LIFO spółki w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 2 mld zł, a zysk netto 0,7 mld zł. Był to głównie efekt wysokich wyników operacyjnych w segmencie Energetyki i Detalu, które łącznie w tym okresie poprawiły wynik EBITDA LIFO o blisko 0,6 mld zł w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego" – przekazał koncern.

Podkreślił, że "koncern utrzymuje stabilną sytuację płynnościową dywersyfikując źródła finansowania na działania inwestycyjne, w tym: modernizację rafinerii, rozbudowę i unowocześnienie petrochemii, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej oraz rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania".

"Jako pierwszy koncern paliwowy w Europie Środkowej zadeklarował redukcję emisji CO2 z obecnych aktywów downstream (rafineria, petrochemia, energetyka – PAP) o 20 proc. oraz ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r." – zaznaczył PKN Orlen. Spółka zapowiedziała, że "jednym ze źródeł finansowania tego programu będą obligacje z elementami ESG, które koncern planuje wyemitować jeszcze w tym roku".

"Dywersyfikacja obszarów działalności przez PKN Orlen umożliwia wypracowanie stabilnych wyników finansowych i dalszy zrównoważony rozwój" – powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowej informacji prasowej koncernu.

Jak zauważył, PKN Orlen i jego grupa kapitałowa dostosowują się do zmieniających się trendów poprzez intensywny rozwój segmentów petrochemicznego, detalicznego, a zwłaszcza energetycznego. "To właśnie ten ostatni obszar, który w ostatnich latach ulegał istotnym zmianom, miał ogromny wpływ na wytrzymałość wyniku PKN Orlen w tym trudnym kwartale" – oświadczy Obajtek.

Dodał, iż to potwierdza, że przejęcie Grupy Energa było dobrym, w pełni uzasadnionym biznesowo posunięciem. "W celu uzyskania pełni synergii w Grupie, dążymy do przejęcia 100 proc. akcji Energii. To pozwoli na pełną integrację aktywów i wygenerowania dodatkowych korzyści dla naszych akcjonariuszy" – podkreślił prezes PKN Orlen.

Koncern poinformował, że "ujęcie Grupy Energa w konsolidacji Grupy Orlen zwiększyło wyniki Segmentu Energetyki w trzecim kwartale o 486 mln zł". Podał, iż łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2020 r. 3.246 MWe, w tym 1.436 MWe przypadało na Grupę Energa.

PKN Orlen przekazał w raporcie, że w trzecim kwartale tego roku segment detaliczny koncernu "osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 1 mld zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku niemieckim i polskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim". "Największą dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnięto w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce" – zaznaczyła spółka.

W przypadku segmentu rafineryjnego – jak podał PKN Orlen - wynik EBITDA LIFO w trzecim kwartale tego roku wyniósł minus 370 mln zł, przy czym wynik rafinerii w Płocku, która sklasyfikowana jest jako Super Site (rafineria o strategicznym znaczeniu i dużym stopniu głębokości przerobu ropy naftowej – PAP) według Wood Mackenzie, był dodatni i osiągnął 18 mln zł. Według koncernu, moce wszystkich rafinerii Grupy Orlen zostały wykorzystane w tym czasie w 93 proc., a łączny przerób ropy wyniósł 8,2 mln ton – sama rafineria w Płocku przerobiła porównywalny rok do roku poziom surowca w wysokości 4,2 mln ton, "pomimo presji rynku na poziom marż rafineryjnych".

Jak przekazał PKN Orlen, w segmencie petrochemicznym koncernu w trzecim kwartale wolumeny sprzedaży utrzymane zostały na zbliżonym rok do roku poziomie 1,3 mln ton, co przełożyło się na EBITDA LIFO w wysokości 502 mln zł, z czego spółka Anwil wypracowała 106 mln zł. Segment wydobycia wypracował tam z kolei rezultat EBITDA LIFO na poziomie 44 mln zł.

Koncern podkreślił, iż "utrzymuje stabilną sytuację płynnościową, dywersyfikując źródła finansowania". Przypomniał zarazem, że w ramach zawartego pod koniec lipca obrotowego kredytu odnawialnego zabezpieczył finansowanie do 1,75 mld euro, które przeznaczone może zostać, m.in. na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, modernizację rafinerii i petrochemii oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej.

"Jeszcze w tym roku PKN Orlen planuje emisję obligacji o wartości nawet 1 mld zł. Jednym z rozważanych elementów jest wprowadzenie elementów ESG, umożliwiających emisję obligacji opartych na ocenie zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu" – zapowiedział PKN Orlen.

PKN Orlen wspomniał też, że w ramach zadeklarowanej przez na początku września "ambicji osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., koncern przedstawił konkretne cele i narzędzia do jej osiągnięcia". "Zgodnie z zapowiedziami, do 2030 r. koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. emisji przypadającej na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej" – przypomniała spółka. Jak zaznaczyła, "cel ten został oparty na filarach biznesowych, w których PKN Orlen już obecnie posiada szerokie doświadczenie i silną pozycję rynkową, w tym: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu".

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż w trzecim kwartale tego roku kontynuowano tam procesy akwizycyjne, "które umożliwią rozwój i wzmocnienie konkurencyjnej pozycji koncernu, nie tylko w regionie, ale w całej Europie i na świecie". Po zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen w lipcu, obie spółki w sierpniu podpisały porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. "W tym celu powstał zespół negocjacyjny, w którego zadaniem jest wypracowanie ostatecznego zakresu oraz struktury transakcji" – podał koncern.

Dodał przy tym, iż po zainicjowaniu przejęcia PGNiG w lipcu prowadzone były prace "zmierzające do złożenia wniosku koncentracyjnego do Komisji Europejskiej". Równolegle realizowany jest proces due diligence tej spółki – podkreślił PKN Orlen. Jak wspomniał, ogłoszono też wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa, które potrwa do 20 listopada.

PKN Orlen przekazał, w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, że po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 91 mln zł, zysk Grupy za dziewięć miesięcy br. osiągnął 2 mld 428 mln zł i był niższy o 1 mld 288 mln zł rok do roku.

Źródło:
PAP

Komentarze