Reklama

Ropa

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN Orlen

Fot.:PKN Orlen
Fot.:PKN Orlen

Powołana do rady nadzorczej PKN Orlen przez Ministra Energii Małgorzata Niezgoda złożyła w czwartek oświadczenie o rezygnacji z pełnienia tej funkcji – poinformowała spółka. Niezgoda zasiadała w radzie płockiego koncernu od 5 stycznia.

„PKN Orlen informuje, że 1 lutego 2018 r. pani Małgorzata Niezgoda złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen” - poinformowała w czwartek wieczorem spółka. Rezygnacja Niezgody oznacza, że rada nadzorcza płockiego koncernu liczyć będzie 7 osób.

W piątek w Płocku zbierze się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen, zwołane wcześniej na wniosek Ministra Energii - w porządku obrad znajdują się projekty uchwał dotyczące zmian w statucie spółki, które obejmować mają hurtowe zaopatrywanie jej stacji paliw płockiego koncernu w towary pozapaliwowe, jak np. mięso i sprzęt AGD, a także zmian w radzie nadzorczej. Nie jest wykluczone, że skład rady zostanie uzupełniony.

Według statutu PKN Orlen, rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 członków, którzy są powołani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie spółki, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego ministra, czyli obecnie energii.

Korzystając właśnie z tego uprawnienia, 5 stycznia Minister Energii powołał do rady nadzorczej PKN Orlen Małgorzatę Niezgodę, od 21 lat związaną z administracją publiczną, ostatnio dyrektora Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Ministerstwie Energii, które nadzoruje kluczowe podmioty z udziałem Skarbu Państwa z sektora ropy, gazu i energetyki.

W radzie nadzorczej płockiego koncernu, zasiadają: Angelina Sarota – przewodnicząca; Radosław Kwaśnicki – wiceprzewodniczący, Mateusz Bochacik – sekretarz, a także członkowie - Agnieszka Krzętowska, Adrian Dworzyński, Izabela Felczak-Poturnicka i Wojciech Kryński.

Można przypuszczać, że jak poprzednio, także obecnie decyzje w sprawach, które znalazły się w porządku obrad NWZ PKN Orlen - zmiany w składzie rady nadzorczej i zmianie w statucie spółki - zależeć będą przede wszystkim od stanowiska Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem płockiego koncernu, reprezentowanym tam obecnie przez Ministra Eneregii, posiadającym tam 27,52 proc. akcji.

Według danych płockiego koncernu, 7,72 proc. akcji spółki ma Nationale-Nederlanden OFE, 6,99 proc. posiada Aviva OFE, a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidulanych należy 57,77 proc. akcji.

NWZ PKN Orlen obradować będzie w piątek w Domu Technika w Płocku. Jak wynika z informacji publikowanych wcześniej przez spółkę, z wnioskiem o zwołanie NWZ w celu dokonania zmian w radzie nadzorczej wystąpił Minister Energii. Już z inicjatywy samej spółki do porządku obrad dodano punkt zmian w jej statucie.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama