• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Wiceminister Finansów dla Energetyka24: Nielegalne paliwo znajdujemy nawet w betoniarkach i szambiarkach

W środę 7 listopada PKN Orlen oficjalnie przekazał trzy laboratoria mobilne Krajowej Administracji Skarbowej. Z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcą szefa KAS nadinspektorem Piotrem Walczakiem o walce z wyłudzeniami VAT na paliwie rozmawiał Maciej Zaniewicz.

Z jakimi metodami przewozu nielegalnego paliwa przychodzi walczyć KSC?

Przestępcy próbują wyprzedzić nasze działania. Po wprowadzeni pakietu energetycznego, paliwowego i przewozowego szybko zauważyli, że kontrolujemy przede wszystkim autocysterny. W związku z tym zmodyfikowali swoje modus operandi.

Dzisiaj nielegalne paliwo znajdujemy często pod plandekami na naczepach w tzw. mauzerach – tysiąclitrowych zbiornikach, których w pojedynczej naczepie można przewozić całkiem sporo. W związku z tym pojemność takiego transportu wcale nie jest dużo mniejsza niż autocysterny. 

Gdy zaczęliśmy kontrolować plandeki pod kątem nielegalnego przewozu paliw, modus operandiprzestępców znów uległ zmianie. Dzisiaj próbują oni przemycać paliwo w bardzo egzotycznych miejscach. Stwierdzaliśmy nielegalny przewóz paliwa w chłodniach i betoniarkach, a najbardziej egzotycznym przypadkiem był przewóz paliwa szambiarką.

Z jakich kierunków trafia do Polski nielegalne paliwo?

Powyższe przypadki nie dotyczą przemytu z krajów trzecich, bo tu granica jest dosyć szczelna i w miarę szybko taki przemyt można wykryć. Dotyczy to przede wszystkim krajów strefy Schengen oraz krajowych przewozów z nielegalnej blendowni paliwa do stacji benzynowej współpracującej z przestępczością zorganizowaną. 

Jaka jest skala tego zjawiska?

Obecnie, według naszych danych, szara strefa, a więc luka vatowska, wynosi około 14%. Jest to poniżej średniej europejskiej, co jest ogromnym sukcesem, ale wciąż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Paliwo ze względu na swoją cenę, a przede wszystkim zawarte w nim daniny publiczne, jest obok wyrobów tytoniowych, towarem najbardziej narażonym na różnego rodzaju wyłudzenia podatkowe, za którymi stoi przestępczość zorganizowana. 

Mówię o przestępczości zorganizowanej, bo tego typu działania nie są wykonywane przez pojedyncze jednostki, tylko dobrze zorganizowane grupy, często współpracujące z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi.

W jaki sposób, z wykorzystaniem takiego mobilnego laboratorium jakie otrzymali Państwo od PKN Orlen, możliwe jest wykrycie nielegalnego paliwa?

Jest to kwestia przede wszystkim właściwości fizyko-chemicznych danego paliwa. Są pewne parametry, które wskazują bądź na nielegalną blendownię, bądź też na pochodzenie z rafinerii niemieckich, z których nabywając paliwo nie odprowadzono podatku VAT.

Badanie z wykorzystaniem mobilnego laboratorium jest szybkie i nieuciążliwe dla badanego. Należy jednak pamiętać, że jest to oczywiście tylko wstępna weryfikacja. W przypadku wykrycia nielegalnego paliwa wszczynamy postępowanie, a przedsiębiorca może się odwoływać i na przykład przekazać próbkę paliwa do innego, certyfikowanego laboratorium.

Komentarze