Reklama

Wiadomości

UOKiK: w 2021 i 2022 r. poprawiła się jakość benzyny

Autor. Unsplash

Wyniki kontroli paliw ciekłych w 2021 i 2022 r. wskazują na poprawę jakości benzyny - poinformował UOKiK w piątek. Dodano, że wśród kwestionowanych próbek paliw dominował olej napędowy, a jakość LPG była w ub.r. gorsza niż w 2021 r. W 18 przypadkach inspektorzy zawiadomili organy ścigania.

Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podał w piątek wyniki kontroli jakości paliw w 2022 r. Wskazano, że Inspekcja Handlowa zbadała jakość benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, gazu skroplonego (LPG) oraz lekkiego oleju opałowego. "Do badań pobraliśmy 1598 próbek paliw ciekłych (833 próbki benzyn i 765 oleju napędowego), 317 próbek LPG i jedną próbkę lekkiego oleju opałowego" - poinformował urząd.

Reklama

Dodano, że specjaliści podczas testów laboratoryjnych wykazali, że 21 próbek paliw ciekłych (19 oleju napędowego, dwie benzyny) nie spełniało wymogów, co stanowi 1,34 proc. zbadanych.

Czytaj też

"Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdziliśmy w województwach: świętokrzyskim (5,41 proc. zbadanych), mazowieckim (2,40 proc.) i podlaskim (2,38 proc.)" - poinformował UOKiK.

Reklama

Jak zaznaczono, w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od kierowców najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach: kujawsko-pomorskim (7,14 proc. zbadanych), warmińsko-mazurskim (6,25 proc.) i zachodniopomorskim (4,88 proc.).

W ostatnich latach (2016–2022) kontrole w hurtowniach paliw oraz u producentów i magazynujących paliwa ciekłe nie wykazały nieprawidłowości - podkreślił urząd.

UOKiK poinformował również, że w wyniku kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy zakwestionowali 10 próbek pobranych na stacjach paliw i w hurtowniach, co daje 3,15 proc. zbadanych. "Niewłaściwą jakość odnotowaliśmy w czterech województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim" - podano. "Do kontroli trafiła także jedna próbka lekkiego oleju opałowego, która przeszła pozytywnie testy w laboratorium. Dostępność tego paliwa w ofercie jest ograniczona, a wszystkie badane w latach 2013-2021 próbki spełniały wymagania jakościowe" - stwierdzono.

"Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 11 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ze względu na znaczne przekroczenia wymagań jakościowych, informując o tych działaniach Inspekcję Ochrony Środowiska" - podał UOKiK w podsumowaniu przeprowadzonych działań. Zaznaczono też, że w 18 przypadkach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wprowadzeniem do obrotu paliw niewłaściwej jakości, a także poinformowali o wynikach inne organy, w tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje na obrót paliwami, jak również Krajową Administrację Skarbową oraz Policję.

Czytaj też

Przypomniano, że Inspekcja Handlowa przez cały rok sprawdza, czy paliwa dostępne na polskim rynku spełniają wymagania. Kontrolom podlegają producenci paliw, hurtownicy, magazynujący oraz prowadzący stacje przedsiębiorcy. Cały system dzieli się na dwie części: europejską i krajową - podał na swojej stronie UOKiK.

Według urzędu analiza wyników kontroli paliw ciekłych w 2021 i 2022 r. wskazuje na poprawę jakości benzyny w obu częściach systemu. "Podobnie jak w latach poprzednich wśród kwestionowanych próbek paliw ciekłych dominował olej napędowy. W jego badaniach w części krajowej odnotowano mniej próbek niespełniających wymagań jakościowych – odwrotnie niż w części europejskiej" - zauważono. Podkreślono zarazem, że wyniki badań jakości gazu skroplonego (LPG) w 2022 r. były gorsze w porównaniu z 2021 r. – zarówno na stacjach wybranych, jak i wylosowanych do kontroli.

"W ostatnich latach (2020-2022) nie kwestionowaliśmy próbek z uwagi na przekroczoną zawartość siarki w oleju napędowym i benzynie. To dobrze nie tylko dla pojazdów – emisja związków siarki do atmosfery wraz ze spalinami ma niekorzystny wpływ na środowisko" - dodał UOKiK.

Urząd przypomniał, że w czasie pierwszej kontroli paliw w 2003 r. wymogów nie spełniało 30 proc. badanych próbek. W kolejnych latach liczba nieprawidłowości spadała. "W 2022 r. zakwestionowaliśmy mniej niż 1,5 proc. próbek" – zaznaczył cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odsetek próbek, które nie przechodzą pozytywnie testów laboratoryjnych, od 2016 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 4 proc. – z wyjątkiem oleju napędowego w 2018 r., gdy norm nie spełniło 6,35 proc. próbek. "Jednak w kolejnym roku odsetek ten ponownie spadł" - zwrócił uwagę UOKiK.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama