Reklama

Wiadomości

Unimot nie wie, kiedy kupi Lotos Terminale

Fot. facebook/Avia Polska

Unimot nie jest w stanie jednoznacznie określić wielkości wpływu planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale na skorygowaną EBIDTA - podała piątek spółka. Jako powód wskazała m.in. na brak precyzyjnego terminu zamknięcia tej transakcji w 2023 r. i rozpoczęcia konsolidacji aktywów w ramach grupy.

Reklama

Unimot poinformował w piątek w komunikacie giełdowym, że "nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić wielkości wpływu na EBIDTA skorygowaną planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. z powodu m.in. braku możliwości precyzyjnego określenia terminu zamknięcia tej transakcji w 2023 r., a tym samym momentu rozpoczęcia konsolidacji tych aktywów w ramach grupy".

Reklama

Dodano, że "Emitent i jego spółka zależna - UNIMOT Investments sp. z o.o. współpracują ze sprzedającym w celu możliwe szybkiej realizacji transakcji związanej z przejęciem akcji Lotos Terminale.

Czytaj też

Unimot wyjaśnił, że biorąc pod uwagę powyższe czynniki, publikacja prognoz finansowych byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.

Reklama

Unimot podaje, że w jego rozumieniu, EBITDA skorygowana to zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją skorygowany o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i gazowych oraz innych produktów energetycznych, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi, a także zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Unimot to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną. Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA. Od marca 2017 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Według danych POPiHN, AVIA po III kw. 2022 r. ma 105 stacji paliw. Rok temu miała ich 76.

Czytaj też

Unimot w związku fuzją PKN Orlen i Grupy Lotos ma kupić obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale. Był to również jeden z warunków fuzji Lotosu i Orlenu, wyznaczony przez Komisję Europejską. Grupa Unimot stała się też trzecim graczem na rynku magazynowania paliw. 1 sierpnia br. zarząd Unimot poinformował, że podpisał umowę przeniesienia części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej – Unimot Paliwa. Wyjaśniono, że jest to przygotowanie grupy do roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się Unimot w wyniku sfinalizowania transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama