Reklama

Wiadomości

Rząd zmodyfikował program pomocy dla firm energochłonnych

Autor. Sejm RP

Rząd 13 października przyjął w trybie obiegowym modyfikację wprowadzonego uchwałą Rady Ministrów programu pomocy dla przemysłu energochłonnego w związku z wysokimi cenami energii - poinformowało we wtorek PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Reklama

Z wcześniejszego wpisu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynikało, że modyfikacja jest konieczna ze względu na przedłużający się proces notyfikacji pomocy w Komisji Europejskiej. Z tego powodu nie było możliwe rozpoczęcie naboru do programu, jak planowano, w sierpniu 2023 r., i niemożliwe stało się również dotrzymanie terminu udzielenia pomocy publicznej, zawartego w programie.

Reklama

Wniesiona przez rząd poprawka dotyczy terminu udzielenia tzw. pomocy podstawowej za koszty poniesione w pierwszym okresie wnioskowanym, czyli pierwszym półroczu 2023 r., oraz tzw. pomocy zwiększonej. Termin ten przesunięto z 31 października na 31 grudnia.

Czytaj też

W zmodyfikowanej uchwale zmianie uległy również m.in. wzór do obliczania kosztów kwalifikowanych, sprecyzowano też, że ilość energii elektrycznej i gazu ziemnego przyjęta do obliczania kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 70 proc. zużycia energii pochodzącej z danego nośnika w analogicznym okresie 2021 r.

Reklama

Zgodnie z rządowym programem przedsiębiorcy z sektora energochłonnego będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności. Pomoc ma być wypłacana w dwóch turach – za I i za II półrocze 2023 r. w formie refundacji. Z kolei pomoc zwiększona będzie wypłacana w formie zaliczki za cały 2023 r.

Do uzyskania pomocy podstawowej uprawnione są wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3 proc. wartości produkcji sprzedanej. Kwota pomocy podstawowej wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Czytaj też

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełnią dodatkowe warunki. To prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności, dodatkowo odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r. Wreszcie wnioskodawca będzie musiał do końca pierwszego kwartału 2024 r. przedstawić plan zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30 proc. otrzymanej pomocy.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama