Reklama

Ropa

W tym roku ok. 550 mln zł na Program Megainwestycji PERN

Fot. PERN
Fot. PERN

PERN przeznaczy w tym roku na Program Megainwestycji blisko 550 mln zł. Jednym z projektów jest budowa drugiej nitki Odcinka Pomorskiego rewersyjnego rurociągu ropy naftowej. Trwają badania geotechniczne na trasie przebiegu przyszłej magistrali, czyli Płock-Gdańsk - podała spółka.

„Przyjęty plan inwestycyjny PERN na 2020 r. jest wyższy o 110 proc. niż realizacja w 2019 r. i czterokrotnie wyższy niż inwestycje zrealizowane w 2018 r. Łącznie na Megainwestycje spółka przeznaczy w tym roku blisko 550 mln zł” – poinformował PERN. Wyjaśnił przy tym, iż w ramach Programu Megainwestycji prowadzi m.in. prace przygotowawcze do budowy na trasie Płock-Gdańsk strategicznej, drugiej nitki rewersyjnego ropociągu Odcinka Pomorskiego.

Jak zapowiedział PERN, zakończenie etapu prac przygotowawczych oraz rozpoczęcie fazy realizacji inwestycji przewidywane jest na koniec 2021 r. „Termin przekazania rurociągu do eksploatacji planowany jest w czwartym kwartale 2023 r.” – podała spółka. Zwróciła jednocześnie uwagę, że całe przedsięwzięcie związane z budową drugiej nitki rewersyjnego ropociągu na trasie Płock-Gdańsk realizowane jest w oparciu o specustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym – jej regulacje weszły życie w kwietniu 2019 r.

„Budowa drugiej nitki rurociągu Odcinka Pomorskiego to projekt strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Celem jest stworzenie dodatkowej infrastruktury, która zapewni bezpieczeństwo tłoczeń i stanie się zabezpieczeniem dla transportu ropy naftowej” – podkreślił PERN, odpowiadając na pytania PAP dotyczące inwestycji i aktualnego stanu przygotowań do jej realizacji. Spółka przypomniała, że planowana trasa dodatkowej magistrali będzie przebiegała wzdłuż istniejącej pierwszej nitki przez trzy województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, w tym przez dziewięć powiatów.

„Rurociąg ma pracować dwukierunkowo, niezależnie od funkcjonowania istniejącej magistrali. Dzięki temu w sytuacjach awaryjnych możliwe będzie przekierowywanie ropy naftowej z jednego układu do drugiego lub tłoczenie dwóch różnych gatunków ropy w dwóch kierunkach jednocześnie” – wyjaśnił PERN. Jak zapowiedział, powołując się na wstępne szacunki, parametry techniczne rurociągu pozwolą na przesył na trasie łączącej bazy surowcowe tej spółki w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Gdańsku „blisko 25 mln ton ropy rocznie”.

PERN zaznaczył, iż „obecnie projekt jest na etapie przygotowania inwestycji, czyli realizacji prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń” - wykonawcą tych prac jest spółka ILF Consulting Engineers Polska. „Został już zakończony pierwszy etap prac przygotowawczych w terenie w celu wykonania niezbędnych, wstępnych badań geotechnicznych. Obecnie trwa drugi etap prac terenowych, polegający na przeprowadzeniu szerokich badań geotechnicznych na całej trasie projektowanej inwestycji” – oznajmił PERN, odnosząc się do stanu aktualnie prowadzonych prac ramach przedsięwzięcia. Spółka dodała, iż „dzięki pozyskanym informacjom zostanie przygotowany projekt spełniający wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa, wytyczne oraz przepisy związane z budową rurociągu ropy naftowej”.

PERN podał jednocześnie, że w związku z uruchomieniem drugiego etapu prac terenowych, które polegają na przeprowadzeniu badań geotechnicznych na całej trasie projektowanej rewersyjnego ropociągu Płock-Gdańsk, „rozpoczęto akcję informacyjną w gminach i sołectwach” – udostępniane są np. broszury zawierające szczegółowe informacje na temat celu badań geotechnicznych, etapów i harmonogramu prac oraz wykorzystywanej technologii. „Obecnie zostały rozpowszechnione foldery informacyjne dla mieszkańców gmin i właścicieli nieruchomości, które zawierają najważniejsze wiadomości na temat budowy drugiej nitki rurociągu Odcinka Pomorskiego” – oznajmiła spółka.

„Jesteśmy w kontakcie bezpośrednim z władzami gmin, na bieżąco odpowiadamy na pytania i wątpliwości. Informacje pojawiają się w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych gmin. Już niebawem rozpoczniemy program edukacyjny na temat budowy drugiej nitki w formie newslettera” – oświadczył PERN. Przypomniał, że wraz ze spółką ILF jeszcze w lutym rozpoczęto organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami gmin leżących na trasie planowanej magistrali - wizyty odbyły się w 10 z 27 gmin.

„Spotkania odbyły się już w gminach: Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Słupno, Gozdowo, Bielsk, Mochowo, Rypin, Osiek i Brodnica. Kolejne wizyty zostały jednak przerwane ze względu na zagrożenie epidemiczne. Mając na uwadze łagodzenie obostrzeń związanych z pandemią, planowane jest ich wznowienie w najbliższym możliwym czasie” – podkreślił PERN. Jak zapewnił, projekt budowy drugiej nitki rewersyjnego rurociągu naftowego Odcinka Pomorskiego „realizowany jest z zachowaniem najwyższej dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo osób zamieszkujących w pobliżu oraz z poszanowaniem praw właścicieli gruntów”.

PERN zwrócił uwagę, iż jego Program Megainwestycji, który obejmuje budowę dodatkowej, rewersyjnej nitki ropociągu na trasie Płock-Gdańsk, ujęty został w strategii tej spółki do 2022 r., co wynika z przyjętego wcześniej przez Radę Ministrów dokumentu „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Jak zaznaczył PERN, w ramach Programu Megainwestycji realizowana jest też m.in. budowa kolejnych zbiorników na ropę naftową i paliwa, natomiast w fazie projektowania znajduje się rurociąg produktowy z Boronowa do Trzebini. „Wszystkie te projekty są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski” - podkreśliła spółka.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych. 

Źródło:PAP

Komentarze