Reklama

Ropa

Unipetrol: na ofertę PKN Orlen zgłoszono 31,05% akcji

Fot. Orlen Unipetrol
Fot. Orlen Unipetrol

Liczba akcji Unipetrolu, które zgłoszono na ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie do ich sprzedaży to 31,05 proc. kapitału zakładowego czeskiej spółki. Zapisy w ofercie płockiego koncernu, z ceną 380 CZK, za akcję, trwały od 28 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, w momencie rozliczenia nabycia akcji zgłoszonych na wezwanie, udział płockiego koncernu w kapitale zakładowym Unipetrolu, jak i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu czeskiej spółki, przekroczy 90 proc.

PKN Orlen zaznaczył, że „z uwagi na trwające nadal procedury weryfikacyjne”, liczba akcji Unipetrolu, jaką ostatecznie zakupi „może nieznacznie różnić się od liczby akcji zgłoszonych do sprzedaży i dzisiaj zaakceptowanych”.

Spółka przypomniała jednocześnie, że posiada obecnie 114 mln 226 tys. 499 akcji Unipetrolu, co stanowi 62,99 proc. jego kapitału zakładowego, odpowiadających 62,99 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

PKN Orlen zapowiedział, że „będzie kontynuował proces zakończenia oferty i nabycia zgłoszonych w niej akcji Unipetrolu”, nadmieniający przy tym, że cena za jedną akcję w tej ofercie to 380 CZK. „Rozliczenie transakcji w ramach oferty planowane jest do 23 lutego 2018 r.” – dodał płocki koncern.

Według PKN Orlen, jego oferta przeprowadzana jest „z zamiarem ewentualnego wycofania” akcji Unipetrolu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz ewentualnego przeprowadzenia wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych czeskiej spółki.

Do grupy Unipetrol, której zysk netto za 12 miesięcy 2017 r. wyniósł prawie 8,7 mld CZK, należy m.in. kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Litvinowie, w tym zakłady Chempark Zaluzi, największe tego typu w Czechach.

PKN Orlen ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Unipetrolu w połowie grudnia 2017 r. Wtedy też płocki koncern zapowiadał, że oferta dojdzie do skutku pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 90 proc. udziałów w akcjonariacie czeskiej spółki. PKN Orlen podawał, że dojście do poziomu 90 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł.

„Dzięki przejęciu pełnej kontroli nad Unipetrolem będziemy mogli w przyszłości w znacznie większym stopniu wykorzystywać korzyści synergiczne realizowane poprzez projekty optymalizacyjne i wzmocnione zarządzanie segmentowe” - uzasadnił z końcem 2017 r. plany PKN Orlen ówczesny prezes tej spółki Wojciech Jasiński, zarazem przewodniczący rady nadzorczej Unipetrolu.

Pod koniec stycznia, Mirosław Kochalski, wtedy jeszcze wiceprezes PKN Orlen, podkreślał, że plan przejęcia udziałów w czeskim Unipetrolu jest elementem strategii płockiego koncernu skoncentrowanej na efektywności i stabilności grupy kapitałowej Orlen.

„Jeżeli chcemy być skonsolidowaną, stabilną firmą, grupą, która cały czas jest skoncentrowana na szukaniu efektywności, to uważamy, że ma to absolutnie sens biznesowy” – mówił wówczas Kochalski.

Przypominał zarazem, że w grupie kapitałowej Orlen, obejmującej także aktywa zagraniczne, funkcjonuje zarówno segment rafineryjny, jak i petrochemiczny. „Petrochemia jest bardzo ważnym naszym elementem. Struktura tych aktywów jest bardzo pozytywna, jeśli chodzi o możliwość i sens biznesowy tego przedsięwzięcia” – ocenił wtedy Kochalski, odnosząc się do wezwania na akcje Unipetrolu.

W poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu spółki prezesa Jasińskiego, wiceprezesa Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka, dotychczasowego prezesa spółki Energa - nowe stanowisko objął on we wtorek.

Także w poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen delegowała Józefa Węgreckiego, powołanego wcześniej do rady przez Ministra Energii, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów – będzie on pełnił tę funkcję do powołania na to stanowisko członka zarządu, przy czym nie dłużej niż trzy miesiące.

Według PKN Orlen, grupa kapitałowa Orlen osiągnęła za 12 miesięcy 2017 r. ponad 7,17 mld zł zysku netto. To rekordowy poziom, o ponad 1,4 mld zł wyższy niż w tym samym okresie 2016 r.

Jak informował ostatnio płocki koncern, w 2018 r. nakłady na inwestycje w grupie Orlen mają wynieść 4,8 mld zł, przy czym 3 mld zł w segmencie downstream (rafineria, petrochemia i energetyka), w segmencie usptream (wydobycie) – 0,8 mld zł, w detalu – 0,7 mld zł, a na funkcje korporacyjne 0,3 mld zł.

jw/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama