Reklama

Ropa

Strzelczyk: Bałtyckie złoże B8 to jeden z najciekawszych projektów w Europie [WYWIAD]

Fot. www.lotos.pl
Fot. www.lotos.pl

"Skala przedsięwzięcia zagospodarowania złoża B8 oraz jej specyfika offshore powodują, że jest to jedno z najciekawszych obecnie realizowanych przedsięwzięć w Europie" - mówi Grzegorz Strzelczyk, prezes Lotos Petrobaltic, w rozmowie z serwisem Energetyka24.

Jakub Kajmowicz: Na czym polegał zakończony niedawno etap przebudowy platformy dla złoża B8?

Należy podkreślić, że przebudowa jest nadal w trakcie realizacji. Natomiast faktycznie zakończyliśmy obecnie bardzo ważny etap stoczniowy. Przebudowa platformy wiertniczej na Morskie Centrum Produkcyjne to duży i skomplikowany projekt.

Kluczowymi operacjami były remont i modyfikacja dolnej części nóg kratownicowych oraz stóp platformy – tzw. „spudcanów”. Aby platforma mogła przez kolejne lata bezpiecznie pracować na złożu B8 na głębokości ok. 80 m musi stać na stabilnych i właściwie skonstruowanych fundamentach. Dlatego też niezbędna była modyfikacja istniejących stóp platformy o dodatkowe elementy. Każda ze stóp rozbudowana została o 4 dodatkowe satelity, co daje około 100 ton dodatkowych konstrukcji na każdą ze stóp. Istniejące „spudcany” zostały również szczegółowo przebadane i wyremontowane, a dolna część (ok. 30 m) nóg kratownicowych została wzmocniona i uzbrojona w anody cynkowe (zabezpieczenie antykorozyjne).

Kolejną istotną dla całego przedsięwzięcia operacją było nasuwanie i montażu na pokładzie platformy czterech potężnych modułów o wadze kilkuset ton każdy – systemu separacji ropy naftowej, systemu sprężania i eksportu gazu, systemu zatłaczania wody do złoża oraz systemu energetycznego, którego sercem jest turbogenerator wykorzystujący odseparowany gaz jako paliwo do zasilania platformy. Potem nastąpił montaż podpory pod moduł mieszkalny oraz spalarki gazów, czyli flary. Następnie kanałem portowym, przy użyciu barek, z ogromną precyzją przetransportowano moduł mieszkalny z lądowiskiem dla śmigłowców o wadze ok. 550 ton. Równie skomplikowaną operacją było posadowienie potem tego modułu na platformie.

Po niespełna dwóch latach intensywnych prac w zakresie kompletności mechanicznej realizowanych przez spółkę wraz z podwykonawcą stoczniowym oraz testowaniem i przygotowaniem do rozruchów systemów ogólnookrętowych i produkcyjnych, jednostka przygotowywana jest do opuszczenia Gdańskiej Stoczni REMONTOWA. Dzięki przeprowadzonej weryfikacji projektu, a także stabilnej i konsekwentnej realizacji poszczególnych zadań, Morskie Centrum Produkcyjne stało się nowoczesną, ekologiczną i wydajną platformą.

Jakie znaczenie dla spółki ma to wydarzenie?

Projekt ma długą i skomplikowaną historię sięgającą 2015 roku. Po dość trudnej pierwszej fazie, platforma Petrobaltic znalazła się w dobrych rękach. W październiku 2017 roku została przeholowana do Gdańskiej Stoczni REMONTOWA, gdzie dzięki dobrej współpracy i zaangażowania wielu ekspertów z wielu dziedzin oraz z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa z sukcesem zakończyliśmy zakres prac stoczniowych. To wszystko to efekt pracy zespołowej z nastawieniem na cel, który udało nam się wspólnie osiągnąć. Przed spółką godzina prawdy, czyli posadowienie jednostki na złożu B8, prace na morzu, rozruchy, uruchomienie zainstalowanych na platformie systemów oraz efektywne zakończenie zagospodarowania złoża B8.

Co dalej będzie działo się z tą jednostką, jaka jest procedura?

Obecnie trwają odbiory i przygotowania jednostki do wyjścia w morze. W najbliższym czasie platforma zostanie przeholowana na złoże B8, znajdujące się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. Jednostka stanie rufą w rufę z pracującą tam platformą LOTOS Petrobaltic. Kolejnym etapem będzie przygotowywanie nowej jednostki do przejęcia od niej wydobycia.

Teraz najważniejsza jest dla nas pogoda. Na bieżąco analizujemy prognozy czekając na tzw. okno pogodowe z wymaganymi podczas holowania wytycznymi odnoście pogody, wiatru wysokości fali. Trzeba pamiętać, że samo holowanie to również bardzo poważna operacja.

Jakie będą kolejne etapy zagospodarowywania złoża B8?

Przebudowa platformy to jeden z projektów inwestycji zagospodarowania złoża B8. Skala przedsięwzięcia zagospodarowania złoża B8 oraz jej specyfika offshore powodują, że jest to jedno z najciekawszych obecnie realizowanych przedsięwzięć w Europie. Obecnie realizowany zakres prac dotyczy I fazy programu docelowego zagospodarowania złoża B8, która zakończy się stabilnym wydobyciem z czterech odwiertów produkcyjnych.

Plan docelowego zagospodarowania złoża B8 zakłada dalszy rozwój infrastruktury na złożu w II fazie, która umożliwi zwiększenie wolumenu wydobycia ropy i gazu poprzez dodanie kolejnych otworów produkcyjnych do eksploatacji, stabilny transport gazu wybudowanym w 2018 roku przez LOTOS Petrobaltic rurociągiem do Władysławowa. Gaz ziemny, oddzielony od surowej ropy naftowej wydobytej ze złoża B8, będzie przesyłany rurociągiem i poddawany oczyszczeniu w rozbudowanych instalacjach na terenie elektrociepłowni Energobalticu we Władysławowie (spółka należy do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic). Tam zostanie wykorzystany do produkcji energii dla miasta oraz stabilizacji pracy złoża poprzez zatłaczanie wody.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze