• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Sejmowa Komisja przyjęła dwie ważne ustawy dla polskiej energetyki [RELACJA]

Fot.: Energetyka24
Fot.: Energetyka24

W środę w Sejmie Komisja Energii i Skarbu Państwa pozytywnie rozpatrzyła 2 ustawy kluczowe dla przyszłości sektora energetycznego w Polsce. Pierwszą z nich jest specustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji naftowych, drugą zaś jest nowelizacja kontrowersyjnej ustawy o cenach prądu, której losy wydają się być coraz bardziej skomplikowane.

Podczas rozpatrywania specustawy o strategicznych inwestycjach naftowych Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wskazywał powody, dla których wdrożenie nowych przepisów jest niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ustawa, według ministra, składa się z 3 zasadniczych części. Pierwszym elementem jest grupa przepisów usprawniających procedury prawne. W ramach tej części szereg dotychczasowych decyzji administracyjnych zamienionych zostaje na opinie, natomiast te kluczowe, uzasadnione decyzje administracyjne będą miały skrócone terminy decyzyjne. 

Drugą grupą przepisów są regulacje ułatwiające „wejście na teren” inwestycji wykonawcom. Trzeci aspekt nowej ustawy ma zapewnić należytą ochronę podmiotom wywłaszczanym na rzecz inwestycji. W trakcie dyskusji z Biurem Legislacyjnym, minister Naimski odrzucił większość uwag Biura Legislacyjnego, przychylił się natomiast do dwóch technicznych poprawek posłów, wcześniej konsultowanych z rządem. Ustawa została przyjęta przez Komisje z ponadpartyjnym poparciem – jedynie jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Druga rozpatrywana dziś ustawa, poselska nowelizacja ustawy o cenach prądu, wzbudziła znacznie większe kontrowersje. Na początek przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki zgłosił wniosek o poprawkę do ustawy zwiększającą budżet URE, tak aby regulator miał środki na realizację wskazanych w nowelizacji zadań, których aktualnie, według URE, nie posiada. Przewodniczący Komisji i jednocześnie sprawozdawca projektu, Maciej Małecki (PiS) wskazał, że nie ma możliwości znalezienia na ten moment dodatkowych środków.

Następnie grupa posłów Platformy Obywatelskiej zgłosiła wniosek o wysłuchanie publiczne, argumentując go słabą jakością nowych przepisów. Poseł Karpiński wskazał również na kwestię szkodliwej jego zdaniem praktyki zgłaszania projektów pochodzących z Ministerstwa Energii jako projektów poselskich, unikając tym samym konieczności konsultacji społecznych. W odpowiedzi minister Skobel z ME odparł: „w sprawie sposobu zgłoszenia ustawy nie będę się wypowiadał. Możliwość zgłoszenia nowelizacji jako projekt poselski istnieje i została w tym przypadku wykorzystana”. Wniosek PO przepadł głosami parlamentarnej większości.

Następnie głos zabrał prezes URE Maciej Bando, który wskazał, że o ile zmniejszenie opłat i podatków są dobrymi rozwiązaniami, o tyle wszystkie pozostałe elementy ustawy niszczą polską gospodarkę rynkową: „Ochrona odbiorców końcowych jest fundamentem działania regulatora, natomiast ta ustawa cofa nas o 30 lat - to jest koniec wolnego rynku”. W odpowiedzi minister Skobel zapewnił, że interwencja rządu ma na celu przede wszystkim ochronę cen prądu dla Polaków przed zwiększającymi ją czynnikami zewnętrznymi.

Poseł Karpiński, komentując wypowiedź prezesa URE stwierdził, iż na szali leży przyszłość polskiej gospodarki: „Państwo ministrowie i posłowie zgłaszający wniosek bierzecie dzisiaj odpowiedzialność za obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, co będzie nieuchronnym efektem przyjęcia poniższej ustawy”.

Na koniec serię uwag technicznych zgłosiło Biuro Legislacyjne Rządu, które zwracało uwagę na błędne odwołania do innych, funkcjonujących już przepisów, nieczytelne zapisy ustawy czy błędy logiczne. W tym przypadku rząd przychylił się do niemal wszystkich poprawek sejmowych prawników. 

Ustawa przeszła przez komisję głosami PiS. Posłowie Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu. Już dziś o 19:15 odbędzie się drugie czytanie na sali plenarnej.

Komentarze