• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Sejm: trwają prace nad specustawą dot. inwestycji w sektorze naftowym

Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki
Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Projekt specustawy dot. inwestycji w sektorze naftowym ma ułatwić m.in. budowę rurociągu z Gdańska do Płocka oraz remontowanie i wymianę istniejących rurociągów. W środę zajęły się nim w pierwszym czytaniu komisje sejmowe.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, nad którym pracowały sejmowe komisje ds. Energii i Skarbu Państwa oraz Infrastruktury.

Jak uzasadniał Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, projekt ustawy wynika wprost z realizacji polityki rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i ma umożliwić realizację inwestycji liniowych i towarzyszących im elementów infrastruktury. Według Naimskiego projekt należy do zbioru specjalnych ustaw, które regulują potrzeby inwestycyjne, a do których należą także ustawa terminalowa, przesyłowa, drogowa czy kolejowa.

Projekt dotyczy m.in. usprawnienia procesu przygotowania i realizacji budowy rurociągu ropy naftowej z Gdańska do Płocka. "To jest druga nitka ropociągu łączącego naftoport z rafinerią Orlenu w Płocku. To inwestycja konieczna" - podkreślał Naimski.

Ponadto, nowe przepisy mają także ułatwić budowę rurociągu produktowego produktów naftowych na trasie Boronów-Trzebinia, a także rurociągu naftowego produktów naftowych w rejonie Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra-Wielowieś.

Projektowana ustawa ma także regulować budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów albo ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania. Jak mówił Naimski, choć ta propozycja może budzić dyskusje, to jest ważnym elementem nowej ustawy, gdyż chodzi o infrastrukturę z lat 60 czy 70, która wymaga intensywnej modernizacji bądź zastąpienia.

"To daje PERNowi możliwość praktycznego działania" - podkreślił przedstawiciel rządu.

Według Naimskiego ustawa zbudowana jest podobnie jak poprzednie tego typu specustawy: pierwsza grupa przepisów dotyczy usprawnienia procedur administracyjnych: m.in. w wielu punktach zamienia się decyzje organów administracji na opinie tych organów, upraszcza się wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu na budowę czy użytkowanie, skraca się też terminy.

Druga grupa przepisów dotyczy - jak mówił - "wejścia w teren", czyli uzyskiwania praw do korzystania z nieruchomości przez inwestora. Chodzi zarówno o samą lokalizację, jak i "wejścia w teren" na czas określony: prowadzenia inwestycji. W projekcie znalazły się też przepisy dotyczące ochrony podmiotów wywłaszczanych.

W trakcie prac nad ustawą w komisji wątpliwości posłów wzbudził proponowany przepis, który mówi, że wojewoda zawiadamia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji, wysyłając zawiadomienie na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia. Oznacza to, że wystarczy podwójne awizo, by właścicieli uznać za poinformowanych o planowanych inwestycjach. Piotr Naimski tłumaczył, że taki sposób postępowania jest konieczny, gdyż często nie można znaleźć właścicieli niektórych nieruchomości i wprowadzenie np. obowiązku potwierdzenia odbioru pisma, hamowałoby całą inwestycję.

Posłowie w trakcie prac wprowadzili do projektu ustawy dwie poprawki regulujące - jak mówił popierając ich przyjęcie przedstawiciel rządu - kwestię ochrony zabytków w procesie inwestycyjnym.

jw/PAP

Komentarze