Reklama

Ropa

Rynek węglowodorów wobec globalnych zmian gospodarczych. O paliwach na OSE 2019

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się zorganizowany w Gdańsku Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. Był on okazją do wymiany opinii między politykami, ekspertami i menadżerami związanymi z polską energetyką. Jednym z tematów były nowe trendy na rynku energii, paliw płynnych i gazu.

Dyskusję rozpoczęła Wioletta Czemiel-Grzybowska, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, która opowiedziała o postępach w przyłączaniu coraz to nowych obszarów Polski do sieci gazowej. „Zaplanowaliśmy, że do roku 2022 zgazyfikujemy około 20% powierzchni kraju poprzez przyjęcie zdynamizowanych działań, polegających m.in. na zabieganiu o korzystne rozwiązania prawne, co umożliwi nam przyspieszenie tych inwestycji. Skupiamy się teraz na zagęszczaniu sieci” – powiedziała.

Czemiel-Grzybowska odniosła się też do ambitnych planów PSG na najbliższe lata. „W ostatnich 5 latach gazyfikowane było 1-2 gminy rocznie, do 2022 roku chcemy zgazyfikować 300 gmin, z czego 33 już zgazyfikowaliśmy. Wchodzimy na tereny wiejskie, gdzie nie ma już tzw. lokomotyw rozwojowych, a pojedyncze domostwa. Niemniej, są one bardzo zainteresowane przyłączeniem do naszej sieci” – stwierdziła.

Rozmowę o rynku paliw rozpoczął wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Kawula. „Prognozy dotyczące zużycia ropy naftowej mówią o wzrostach w ujęciu globalnym na przestrzeni co najmniej 20 lat. To daje zabezpieczenie naszej podstawowej działalności, czyli przerobowi paliw płynnych” – powiedział.

Kawula wspomniał też o dynamicznie rozwijającym się sektorze paliw alternatywnych. „Mówiąc o paliwach alternatywnych często zapominamy o formach gazu ziemnego i wykorzystywaniu ich w transporcie. W przypadku Grupy Lotos, obszar, który jest dla nas interesujący to rynek żeglugowy” – stwierdził.

Jak zaznaczył, zainteresowanie jego spółki tym sektorem wynika z nowych, drastycznych ograniczeń zawartości siarki w paliwach żeglugowych - z 3,5% do 0,5%. „Armatorzy, którzy chcą sprostać tym wyzwaniom mają kilka dróg do wyboru. Jedną z nich jest przestawienie statków na LNG” – powiedział Kawula.

Z kolei o elektromobilności mówił Przemysław Zaleski, wiceprezes Orlen Centrum Serwisowe. „Elektromobilność to trend, to trend, który jest zauważalny i perspektywiczny, ale biorąc pod uwagę twarde fakty, to spółki paliwowe nie muszą jeszcze zwijać swojego biznesu (…). Na ten moment mamy w Polsce 2760 samochodów elektrycznych.” – powiedział.

„Dążeniem Orlenu jest to, żeby wszystkie samochody elektryczne były ładowane od poziomu 20 do 80% w 20-25 minut” – dodał Zaleski.

Wiceprezes Orlen Centrum Serwisowe mówił też o planach dotyczących rozwoju infrastruktury punktów do ładowania. „Przeprowadziliśmy badania dotyczące całej Polski, szlaków komunikacyjnych, proces odbywa się na bieżąco, punkty są zgodnie z harmonogramem budowane i przyłączane. Jeżeli będzie zwiększone zapotrzebowanie na punkty ładowania, to mamy już plan dotyczący dwukrotnego zwiększenia obecnych planów rozwoju” – powiedział.

„Rozwój elektromobilności będzie połączony z tym, co będzie cieszyło się zainteresowaniem (…). Nam za faktury płaci klient. Jego wygoda i komfort do dla nas zasada” – podkreślił Zaleski.

Komentarze