Reklama

Ropa

Rekordowe wyniki segmentu detalicznego PKN Orlen

Fot.: Orlen
Fot.: Orlen

PKN Orlen zakończył trzeci kwartał tego roku wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł. Rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 723 mln zł wypracował segment detaliczny, odnotowując wzrost wolumenów sprzedaży o 7 proc. rok do roku i wzrost udziałów na wszystkich rynkach.

Według PKN Orlen, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto Grupy Orlen w trzecim kwartale tego roku osiągnął 2 mld 75 mln zł i był wyższy o 378 mln zł rok do roku.

Publikując w czwartek skonsolidowane wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku PKN Orlen podał, że w przypadku EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł wynik ten „został osiągnięty pomimo słabszego otoczenia makroekonomicznego rok do roku związanego ze wzrostem cen ropy oraz ograniczeń produkcyjnych w efekcie realizacji planowanych przestojów remontowych”.

„Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale przez PKN Orlen, mimo słabszego otoczenia makro, potwierdzają słuszność przyjętej przez nas polityki optymalizacji kosztów, usprawniania zarządzania i wdrażania nowych projektów. Wypracowane przez nas wyniki finansowe dają solidne podstawy do realizacji naszych strategicznych projektów” – powiedział prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Jak podkreślił, po raz kolejny w segmencie detalicznym PKN Orlen „padł rekord”. „Miniony kwartał przyniósł w Polsce dalsze zauważalne wzrosty konsumpcji paliw. Jeśli dodamy do tego wzrost osiąganych przez nas marż paliwowych i pozapaliwowych, udowadniamy, że segment detaliczny PKN Orlen jest znakomicie przygotowany do wykorzystywania szans i trendów rynkowych. O tym, że klienci doceniają ofertę naszego segmentu detalicznego, świadczy również fakt, że w minionym kwartale udało nam się zwiększyć udziały rynkowe we wszystkich krajach, w których funkcjonuje nasza sieć stacji paliw” – dodał Obajtek.

PKN Orlen podał, iż w trzecim kwartale zredukował poziom zadłużenia netto o 0,6 mld zł kwartał do kwartału, „głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,6 mld zł”, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 10,3 proc., która - jak ocenił koncern – „znajduje się na bezpiecznym, przewidzianym w strategii poziomie”.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż w trzecim kwartale tego roku odnotowano wzrost średniej ceny ropy Brent o 23 USD/baryłkę liczone rok do roku oraz spadek modelowej marży downstream o 1,1 USD/baryłkę rok do roku - w tym czasie średni kurs złotego osłabił się względem euro i USD.

„Na rynku polskim i litewskim odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyny. W Czechach wzrosła konsumpcja oleju napędowego przy stabilnym zapotrzebowaniu na benzynę, natomiast w Niemczech odnotowano spadek konsumpcji obydwu produktów” – podał koncern.

PKN Orlen podkreślił, że jego segment detaliczny w trzecim kwartale tego roku „wypracował rekordowy rezultat EBITDA LIFO na poziomie 723 mln zł, co oznacza wzrost o 113 mln zł ro do roku”. Jak wyjaśnił koncern, do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 7 proc. rok do roku, w tym: w Polsce o 5 proc., w Czechach o 9 proc., na Litwie i w Niemczech o 11 proc.

Jak zaznaczył PKN Orlen, w trzecim kwartale tego roku koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach w efekcie włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV.

Według PKN Orlen, w trzecim kwartale tego roku odnotował on wzrost średniego wydobycia o 0,2 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę) liczone rok do roku. Koncern podał, iż w tym okresie rezultat EBITDA LIFO segmentu upstream – wydobycie wyniósł 86 mln zł i był o ponad 60 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

PKN Orlen przypomniał m.in. o odkrytych złożach gazu ziemnego w Polsce - Chwalęcin-1K w Wielkopolsce oraz Bystrowice-OU1 na Podkarpaciu. Koncern wspomniał też o swych aktywach wydobywczych w Kanadzie, gdzie rozpoczęto wiercenie 6 odwiertów, a 3 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. „Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Lochend” – podał PKN Orlen, dodając przy tym, że w rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz instalacji do magazynowania wody.

Wśród najważniejszych wydarzeń minionego kwartału PKN Orlen wymienił transakcję przejęcia 100 proc. udziałów w czeskim Unipetrolu oraz wypłatę dywidendy za 2017 r. na poziomie 3 zł na jedną akcję. Koncern zwrócił też uwagę, że do Komisji Europejskiej trafił pakiet analiz, który - jak wspomniała spółka - „przybliżył PKN Orlen do złożenia wniosku o zgodę na zakup akcji Grupy Lotos”.

Odnosząc się do wyników za dziewięć miesięcy tego roku, PKN Orlen poinformował, że Grupa Orlen odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 9 mld 656 mln zł liczone rok do roku, do poziomu 80 mld 286 mln zł. Koncern wyjaśnił, że wyższe przychody ze sprzedaży „to głównie efekt wzrostu cen głównych produktów rafineryjnych i petrochemicznych”, np. benzyny o 28 proc., oleju napędowego o 35 proc., etylenu o 9 proc. i propylenu o 18 proc. oraz wyższych wolumenów sprzedaży o 1 proc. rok do roku.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto Grupy Orlen za dziewięć miesięcy tego roku osiągnął 4 mld 892 mln zł i był niższy o 647 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama