Reklama

Ropa

Przejęcie Energi przez PKN Orlen. Kolejny etap

Fot. Energa
Fot. Energa

PKN Orlen podpisał 18 kwietnia br. porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące planowanego przejęcia Grupy Energa. Zadeklarował w nim kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.

To kolejny ważny etap tworzenia silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem, który odpowiedzialnie realizuje proces konsolidacji z Grupą Energa. Deklarujemy działania zapewniające obu firmom korzyści oraz dynamiczny rozwój na międzynarodowym rynku paliwowo-energetycznym. Jeden silny koncern o zdywersyfikowanych obszarach działalności, odporny na ryzyka i wahania rynkowe, będzie też istotnym wzmocnieniem polskiej gospodarki, która w tym nadzwyczajnym czasie, pełnym wyzwań, potrzebuje koła zamachowego. Taką rolę odegra połączona grupa – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

W zawartym porozumieniu PKN Orlen zadeklarował, że po przejęciu kontroli nad Energą, jej strategiczne inwestycje nadal będą prowadzone. Porozumienie daje natomiast możliwość weryfikacji warunków ich kontynuacji, w szczególności może to dotyczyć budowy Elektrowni Ostrołęka C.

PKN Orlen zobowiązał się również, że po przejęciu kontroli nad Energa, wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej Energa, zgodnie z zatwierdzanymi przez Prezesa URE planami rozwoju.

Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Grupy Energa należących do Skarbu Państwa na PKN Orlen. Koncern w wezwaniu na sprzedaż 100% akcji gdańskiej grupy podwyższył ostatnio do 8,35 zł cenę za jedną jej akcję, która pierwotnie była ustalona na 7 zł. Wezwanie potrwa do 22 kwietnia 2020 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama