Reklama

Ropa

Pomorskie: Grupa Lotos wznawia publikację modelowej marży rafineryjnej

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Grupa Lotos powraca do regularnej publikacji modelowej marży rafineryjnej w związku z opracowaniem nowego modelu kalkulacji. Równolegle spółka udostępnia zaktualizowaną, dostosowaną do nowej struktury uzysków metodykę, uwzględniającą zwiększoną w ostatnich miesiącach kompleksowość rafinerii w Gdańsku.

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik prasowy Grupy Lotos Adam Kasprzyk, modelowa marża rafineryjna umożliwienia ocenę wpływu zmian cen surowców i produktów na światowych rynkach na zyskowność Grupy Lotos.

"Spółka dzieli się tymi danymi regularnie już od października 2011 r. W grudniu 2018 r. gdański koncern, jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, dodatkowo zwiększył częstotliwość publikacji tego parametru, wprowadzając, oprócz wartości miesięcznej, również publikację od poniedziałku do piątku dziennej modelowej marży rafineryjnej, której wartość odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich 5 dni" - dodał Kasprzyk.

Powyższa funkcjonalność umożliwia stałe monitorowanie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego dla branży rafineryjnej.

W trosce o miarodajne dane Grupa Lotos dwukrotnie w swojej historii aktualizowała metodologię kalkulacji modelowej marży rafineryjnej, uwzględniając zarówno kolejne modernizacje zakładu, jak i istotne zmiany w otoczeniu rynkowym.

Reklama
Reklama

W związku z systematycznym procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającym się wolumenem produkcji, dla zachowania przejrzystości komunikacji z rynkiem kapitałowym w październiku 2019 r. podjęto decyzję o zawieszeniu publikacji modelowej marży rafineryjnej.

W jej miejsce spółka rozpoczęła publikację miesięcznej struktury wytworzenia produktów rafineryjnych.

Analiza nowej struktury uzysków produktów od czasu zakończenia Projektu EFRA, a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu (w tym Węzła Odzysku Wodoru), pozwoliła na opracowanie nowej metodyki kalkulacji marży modelowej.

W swojej zaktualizowanej wersji (wartości prezentowane od 1 stycznia 2021 r.) została ona opublikowana 10 lutego br. na stronie internetowej relacji inwestorskich koncernu.

Stworzony model operuje na uproszczonych założeniach. Przede wszystkim agreguje uzyski do 3 podstawowych grup produktów (wcześniej było ich 6) przyjmując poniższą ich strukturę: benzyna (w tym ksyleny, reformat, benzyna surowa) - 23 proc.; olej napędowy (w tym paliwo lotnicze, lekki olej opałowy, bazy olejowe) – 63 proc.; oraz ciężki olej opałowy (w tym: asfalt, koks naftowy) – 8 proc.

"Model nie uwzględnia też różnic w cenach osiąganych przez Grupę Lotos poprzez sprzedaż produktów na różnych rynkach zbytu, w tym na rynku krajowym (realizowane premie i dyskonta do benchmarku), a także pomija wykorzystywanie różnych gatunków ropy naftowej będących wsadem dla rafinerii" - informuje Adam Kasprzyk.

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv (globalnego dostawcy danych finansowych).

W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy Lotos.

Wartości modelowej marży rafineryjnej w ujęciu dziennym (tj. 5-dniowa średnia krocząca), miesięcznym, kwartalnym i rocznym publikowane będą na stronie relacji inwestorskich spółki.

Można tam już znaleźć zarówno dane dzienne za styczeń 2021 r. oraz wartość uzyskaną w cały pierwszym miesiącu tego roku.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama