Reklama

Ropa

PKN Orlen planuje diagnostykę rurociągu Ostrów Wielkopolski – Wrocław

Fot. Orlen
Fot. Orlen

PKN Orlen planuje badanie stanu technicznego rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości ok. 106 km. Na wykonanie tej usługi spółka ogłosiła w poniedziałek zapytania ofertowe. Oferty można składać do 6 marca – podał płocki koncern.

PKN Orlen poinformował w ogłoszeniu, że postępowanie dotyczy „wykonania pełnej inspekcji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego paliw przy pomocy tłoków inspekcyjnych na odcinku Ostrów Wielkopolski – Wrocław”. 

Jak zaznaczył płocki koncern, rurociąg jest pod dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, a tłoki w ramach diagnostyki magistrali „będą prowadzone podczas tłoczenia oleju napędowego”. 

PKN Orlen określił w ogłoszeniu termin przekazania dokumentacji powykonawczej do dwóch miesięcy od wykonania badania - nie później niż do końca czerwca, przy czym termin realizacji zadania wyznaczył w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. 

Według płockiego koncernu zakres wykonania pełnej inspekcji rurociągu obejmować ma m.in. opracowanie dokumentacji techniczno-organizacyjnej, pomiary geometrii wewnętrznej magistrali tłokiem kalibrującym oraz pomiary grubości ścian tłokiem ultradźwiękowym. 

PKN Orlen podał, że w zakresie prac znajdą się również: naniesienie przebiegu rurociągu na cyfrowe mapy - pliki z wynikami inspekcji rurociągu sporządzone w formatach akceptowanych przez programy GIS, Google Earth Pro, a także sporządzenie sprawozdania zawierającego analizę i ocenę danych pomiarowych z badań tłokiem kalibrującym oraz tłokiem ultradźwiękowym.

„Raport powinien zawierać porównanie wykrytych anomalii z anomaliami z badania przeprowadzonego w 2011 r. Opracowanie powinno zawierać podsumowanie, w którym zostaną wskazane najistotniejsze anomalie wraz z oszacowaniem ryzyka awarii rurociągu wynikającego z ich występowania” – zaznaczył płocki koncern. 

Rurociąg Ostrów Wielkopolski - Wrocław to przedłużenie magistrali paliwowej łączącej rafinerię PKN Orlen w zakładzie głównym tej spółki w Płocku z bazą magazynową w Ostrowie Wielkopolskim. 

Inspekcje tłokami badawczymi, które przemieszczają się wewnątrz rurociągów, pozwalają na zebranie kompleksowych danych o stanie technicznym magistrali, w tym np. o uszkodzeniach i korozji. (PAP) 

Reklama

Komentarze

    Reklama