Reklama

Ropa

Obajtek: ponad 140 mld zł na strategiczne inwestycje w Grupie Orlen do 2030 r.

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Do 2030 r. Grupa Orlen wyda na strategiczne inwestycje ponad 140 mld zł. Priorytetem będą projekty oparte o długofalowe trendy, technologiczne, konsumenckie i środowiskowe. Celem jest m.in. transformacja w multienergetyczny koncern – oznajmił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Przedstawiając w poniedziałek nową strategię, koncern zapowiedział m.in., że „energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczą drogę transformacji Grupy Orlen do 2030 r”. Jak zaznaczył, że „rozwój nowych obszarów będzie napędzany poprzez maksymalizację zysków i przebudowę dotychczasowej działalności, uwzględniającą nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie”.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że realizacja strategii „doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r.”. Spółka przekazała przy tym, że „strategia zakłada również powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy, która od przyszłego roku wyniesie minimum 3,5 zł na akcję”.

„Strategia Orlenu 2030 to ponad 140 mld zł inwestycji” – podkreślił prezes PKN. Jak wyliczył, 40 proc. nakładów zostanie przeznaczonych na obszary, w których Grupa Orlen jest dziś najsilniejsza – rafinerii, petrochemii, wydobycia, detalu paliwowego i dystrybucji energii oraz gazu.

Szef PKN Orlen dodał, że ok. 50 proc. środków na inwestycje obejmie projekty związane z budową „nowych, perspektywicznych gałęzi biznesu”. „Kluczem są Odnawialne Źródła Energii oraz nowoczesna, niskoemisyjna petrochemia. To ona w kolejnych dekadach będzie niezwykle istotnym źródłem przychodów z przerobu ropy. Jak strategiczny segment rozwijać będziemy również detal pozapaliwowy” – zaznaczył Obajtek. Jak zapowiedział, to w tych obszarach Grupa Orlen chce „budować, nowe zrównoważone źródła dalszego wzrostu oraz oprzeć o nie strategię zero emisyjności do 2050 r.”.

Prezes PKN Orlen przekazał jednocześnie, że zgodnie ze strategią do 2030 r. ok. 10 proc. planowanych w tym czasie nakładów trafi „na inwestycje w przyszłość”. „Obejmą one nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzację. Inwestycje w te obszary zapewnią nam bazę do dalszego wzrostu i rozwoju” – oświadczył Obajtek. I podsumował: „dzięki tej strategii Orlen stanie się biznesowym liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej”. Dodał, iż PKN Orlen i spółki jego grupy kapitałowej będą inwestować w „nowe technologie przyjazne środowisku, pozytywnie wpływające na otoczenie”.

„Budujemy koncern multienergetyczny, oparty o efektywne i zdywersyfikowane segmenty działalności” – podkreślił Obajtek. Zapewnił, że PKN Orlen buduje plany „na bazie odpowiedzialnej polityki finansowej”. „Chcemy też dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Od przyszłego roku będziemy wypłacać dywidendę na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję” – zaznaczył szef PKN Orlen. Ocenił, iż taki poziom dywidendy poprawi atrakcyjność spółki dla akcjonariuszy i „da podstawę do dalszego inwestowania w akcje nowoczesnej, silnej firmy, patrzącej w przyszłość”.

Obajtek zwrócił uwagę, że fundamentem strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest „zrównoważony wzrost”. „Dlatego bezpośrednio na ten cel przeznaczymy ponad 30 mld zł, czyli blisko jedną trzecią wszystkich nakładów inwestycyjnych” – zapowiedział. Oznajmił też, że wśród strategicznych przedsięwzięć PKN Orlen i podmiotów jego grupy kapitałowej zrealizowanych zostanie w sumie 60 inwestycji, mających na celu obniżenie emisji. „I wiemy, jak je sfinansować” – dodał.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że „długoterminowa strategia Orlen2030 bazuje na precyzyjnym modelu finansowym”. „Realizacja naszych strategicznych celów przyczyni się do ponad dwu i półkrotnego wzrostu zysku EBITDA” – zapowiedział. Wyjaśnił, że znacząca ich część będzie wynikiem „sfinalizowanych i prowadzonych” akwizycji. „Jednak kluczowe dla rozwoju Orlenu będą nowe inwestycje oparte o długofalowe trendy, technologiczne, konsumenckie i środowiskowe” – powiedział Obajtek. I zaznaczył: „dzięki zrównoważonemu modelowi biznesowemu Orlen2030 będzie generował ok. 26 mld zł zysku EBITDA w 2030 r.”. „Tę kwotę traktujemy nie jako obietnicę, ale jako zobowiązanie wobec naszych akcjonariuszy” – oświadczył prezes PKN Orlen.

Według niego, kierunki zmian, jakie wytycza strategia Orlen2030 to nowy rozdział w historii Grupy Orlen i jej odpowiedź na globalne trendy. „Transformacja koncernu w kierunku grupy multienergetycznej, będzie oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych” – przekazał w komunikacie PKN Orlen.

Jak podał koncern, zgodnie ze strategią Grupy Orlen do 2030 r. segmenty energetyki, petrochemii oraz rafinerii będą generowały po ok. 7 mld zł zysku EBITDA, segment detaliczny ok. 5 mld zł, natomiast segment wydobycia ok. 1 mld zł.

PKN Orlen wyjaśnił m.in., że do 2030 r. koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa Orlen zwiększy również z 1,1 GW do 2 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych.

Grupa Orlen ma umocnić „pozycję wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej”, co – jak ocenia koncern – „będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe”. „Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 r. Grupa Orlen osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego” – zapowiedział PKN Orlen.

Koncern przyznał też, że do 2030 r. „rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy Orlen”. „Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą Lotos. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych” – przekazano w komunikacie.

Jak ogłosił PKN Orlen, „strategia Orlen2030 zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty”. „Do 2030 r. w Europie Środkowej pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji. Rozwój sieci Grupy Orlen będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37 proc. do 45 proc.” – podał koncern. Zakomunikował jednocześnie, iż „będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych”, m.in. poprzez budowę minimum 1 tys. szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

PKN Orlen dodał, że Grupa Orlen „będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej ofercie pozapaliwowej”. „Na bazie sieci Ruch, koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej” – zaznaczono w komunikacie. Według PKN Orlen, realizacja działań zapisanych w strategii Orlen2030 pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50 proc. w stosunku do 2019 r. 

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama