Reklama

Ropa

Obajtek: Orlen jest w bardzo dobrej kondycji finansowej

Fot.: PKN Orlen
Fot.: PKN Orlen

PKN Orlen jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, ma solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów - mówi cytowany w czwartkowym komunikacie prasowym spółki prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Decyzje biznesowe w połączeniu z determinacją w ich realizacji przynoszą wymierne efekty. Konsekwentnie zwiększamy skalę działania. Bardzo dobre wyniki Grupy Orlen potwierdzają słuszność naszych decyzji. W tym czasie znacząco wzmocniliśmy też wizerunek i postrzeganie marki Orlen nie tylko w Polsce, ale globalnie, co przełożyło się na kolejne rekordowe zyski w detalu" - mówi cytowany w komunikacie o wynikach spółki w II kw. prezes PKN Orlen.

"Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy ORLEN. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania pozycji na rynku krajowym i zagranicznym" – dodał.

W komunikacie napisano, że PKN Orlen zakończył III kwartał 2019 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz amortyzacji - PAP) wg LIFO (metoda wyceny rozchodu zapasów - PAP) na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 800 mln zł, czyli ponad 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

"Wynik został wypracowany przy rekordowym przerobie oraz wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 3 proc. (r/r). Najwyższy w historii wynik odnotował segment detaliczny, wypracowując rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 925 mln zł, czyli o ponad 200 mln wyższy w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku" - czytamy.

Spółka poinformowała, że w tym czasie rozpoczęto realizację strategicznej dla Orlen Południe inwestycji instalacji glikolu propylenowego oraz sfinalizowano zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji. Z kolei Anwil, włocławska spółka z Grupy Orlen, we wrześniu br. zawarł umowę na budowę infrastruktury pomocniczej w związku z prowadzoną inwestycją nawozową. Koncern otrzymał również zgody urzędów antymonopolowych na przejęcie kolejnych siedmiu stacji paliw na rynku słowackim.

Zwrócono uwagę na wzrost wolumenów w detalu o 5 proc. Zauważono, że na wszystkich rynkach odnotowano wzrost konsumpcji benzyny. Konsumpcja oleju napędowego wzrosła w Polsce, Czechach i na Litwie, przy stabilnym poziomie w Niemczech.

Tzw. segment downstream w ostatnim kwartale wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 640 mln zł (rdr). Rezultat został wypracowany przy wzroście wolumenów sprzedaży o 2 proc. (rdr), w tym oleju napędowego o 2 proc., LPG o 3 proc., olefin o 13 proc., poliolefin o 2 proc. i PTA o 44 proc. Wśród kluczowych inwestycji w obszarze downstream realizowanych w III kwartale znalazły się instalacje glikolu propylenowego i bioetanolu II generacji w Trzebini, rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów we Włocławku oraz instalacja polietylenu w czeskim Litvinowie.

Segment detaliczny w tym czasie wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 925 mln zł, co oznacza wzrost o 202 mln zł (rdr).

"Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 5 proc. (rdr), w tym: w Polsce o 4 proc., w Czechach o 8 proc., na Litwie o 4 proc. i w Niemczech o 6 proc. W minionym kwartale Koncern odnotował wzrost udziałów o 0,9 pp (rdr) w Czechach, o 0,2 pp (rdr) w Niemczech oraz o 0,1 pp (rdr) na Litwie" - napisano.

Wskazano, że w tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 39 punktów gastronomicznych. Na koniec III kwartału 2019 roku funkcjonowało 2108 punktów, w tym 1681 Stop Cafe w Polsce, 298 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 106 Star Connect w Niemczech. We wrześniu koncern otrzymał pozwolenie urzędów antymonopolowych Słowacji i Austrii na przejęcie kolejnych 7 stacji paliw na rynku słowackim. Rozpoczęto również proces cobrandingu, który ma doprowadzić do uspójnienia marki, pod którą działają europejskie stacje Koncernu.

W segmencie tzw. upstream wypracowano wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 85 mln zł, porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dodano, że w Polsce zakończono wiercenie otworu Czarna Dolna-1 i Bystrowice OU-2, gdzie potwierdzono gazonośność, oraz rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie ośmiu odwiertów, a trzy odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych pięć otworów na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

"Poziom zadłużenia netto w III kwartale został zredukowany do 2 mld zł, głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,4 mld zł. Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 5,2 proc., która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładany w Strategii, poziomie. W sierpniu br. PKN Orlen wypłacił akcjonariuszom dywidendę na historycznie wysokim poziomie – 3,5 zł na akcję" - podkreślono.

W czwartkowym komunikacie o skonsolidowanych wynikach finansowych w III kw. 2019 spółka podała, że zysk netto PKN Orlen w trzecim kwartale br. wyniósł 1 mld 266 mln zł. Tym samym w trzecim kwartale tego roku zysk PKN Orlen spadł o 39 proc. wobec analogicznego okresu zeszłego roku, kiedy spółka zarobiła 2 mld 75 mln zł.

Zgodnie z komunikatem przychody koncernu w trzecim kwartale br. wyniosły 29 mld 229 mln zł i były niższe o 4 proc. wobec przychodów osiągniętych w trzecim kwartale ubiegłego roku o 4 proc.

Zysk netto spółki po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 3 mld 716 mln zł, wobec 4 mld 892 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 24 proc. Natomiast przychody ze sprzedaży PKN Orlen wyniosły po trzech kwartałach br. 83 mld 703 mln zł, wobec 80 mld 286 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co oznacza wzrost o 4 proc.

Źródło:PAP

Komentarze