Reklama

Ropa

Nowy prezes Orlenu po spotkaniu z szefami spółek Grupy ws. strategii

Fot.:Wikipedia
Fot.:Wikipedia

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek odbył cykl spotkań z szefami spółek grupy kapitałowej Orlen, w tym polskich jak i zagranicznych. Tematami tych spotkań były status realizacji strategii koncernu, kluczowe parametry rozwoju i standardy współpracy.

"Jestem bardzo zadowolony z przebiegu rozmów z zarządami spółek z grupy Orlen. Dzięki nim miałem możliwość przedstawić nasze priorytety oraz nakreślić kolejne kroki, które przybliżą nas do realizacji celów i założeń strategii" - powiedział prezes PKN Orlen, cytowany w piątkowym komunikacie spółki.

Obajtek dodał, iż podczas rozmów jasno określił swoje oczekiwania wobec kadry zarządzającej grupą Orlen oraz wskazał, że misją kierowanego przez niego zarządu "jest realizacja odważnej wizji rozwoju", która - jak podkreślił - "pozwoli skutecznie budować wartość koncernu w długim horyzoncie w kraju i za granicą".

PKN Orlen wyjaśnił, że spotkania prezesa płockiego koncernu z udziałem prezesów krajowych i zagranicznych spółek grupy kapitałowej Orlen służyły głównie aktualizacji wiedzy, dotyczącej bieżących działań tych podmiotów, a także podsumowaniu wyników i doprecyzowaniu kluczowych celów oraz parametrów rozwojowych. Według płockiego koncernu, w trakcie rozmów omówiono również standardy i zasady przyszłej współpracy, "szczególną uwagę przywiązując do kontrybucji poszczególnych spółek w realizacji strategii biznesowej całej grupy Orlen".

"Dla przedstawicieli spółek, niezależnie od ich wielkości, czy miejsca w strukturze grupy, była to okazja do przedstawienia swoich pomysłów, inicjatyw, czy oceny kluczowych wyzwań rynkowych" - zaznaczył PKN Orlen. Jak zapowiedział płocki koncern, spotkania w ramach grupy Orlen "będą stałym punktem w kalendarzu działań zarządu PKN Orlen, który sukcesu koncernu upatruje m.in. we współpracy opartej na dobrych relacjach ze wszystkimi interesariuszami".

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Daniela Obajtka na prezesa tej spółki 5 lutego, odwołując jednocześnie z zarządu płockiego koncernu Wojciecha Jasińskiego, który był tam prezesem od grudnia 2015 r.

Obajtek, wkrótce po objęciu stanowiska prezesa PKN Orlen, informował w przesłanym PAP komunikacie, iż kierowany przez niego zarząd zadba o konsekwentne wzmacnianie pozycji płockiego koncernu w kraju i za granicą, a także będzie skutecznie budować wartość koncernu w długim horyzoncie. "PKN Orlen to firma o wyjątkowym znaczeniu, nie tylko z uwagi na skalę działania, ale też na kluczową i strategiczną rolę w budowaniu siły polskiej gospodarki. Zarządzanie nią wiąże się zatem ze szczególną odpowiedzialnością wobec wszystkich grup interesariuszy. Przejmując jej stery pragnę zapewnić, że zarząd w nowym składzie zadba o konsekwentne wzmacnianie pozycji koncernu w kraju i za granicą" - podkreślił wówczas m.in. Obajtek.

Prezes PKN Orlen zaznaczył wtedy: "Chcemy realizować strategię firmy i grupy kapitałowej, poszukując jednocześnie możliwości głębszej, ewolucyjnej optymalizacji jej działania. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym chcemy realizować odważną wizję rozwoju, która pozwoli nam skutecznie budować wartość koncernu w długim horyzoncie". Obajtek dodał wówczas, że "w poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej" zarząd PKN Orlen "będzie budować firmę nowoczesną, opartą o innowacyjność i nowe technologie", przygotowując np. sieć detaliczną spółki, zgodnie z przyjętą strategią, do dystrybucji paliw alternatywnych.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce, strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, i jednym z największych w tym segmencie w Europie. Do grupy płockiego koncernu należą spółki w Niemczech, Czechach i na Litwie, a także w Kanadzie, gdzie zarządzają aktywami wydobywczymi.

W grudniu 2016 r. PKN Orlen przedstawił strategię działań na lata 2017-21, określając szczegółowo cele na lata 2017-18 r. i zapowiadając stopniową aktualizację poszczególnych priorytetów spółki do 2021 r. z uwagi, jak podano, na dużą zmienność parametrów makroekonomicznych. Spółka zapowiadała wówczas, iż chce wzmacniać swą pozycję rynkową, wykorzystywać rosnącą rolę petrochemii i kontynuować projekty w segmencie wydobycia, koncentrując się "na bezpieczeństwie surowcowym", a także podejmować przedsięwzięcia związane z innowacjami.

Według płockiego koncernu, grupa kapitałowa Orlen wypracowała w ciągu 12 miesięcy 2017 r. rekordowy zysk netto na poziomie ponad 7,17 mld zł, czyli o ponad 1,43 mld zł wyższy niż w tym samym okresie 2016 r., osiągając przy tym rekordowy wynik EBITDA LIFO - 10,4 mld zł do czego przyczyniły się, jak informował z końcem stycznia płocki koncern: "wszystkie segmenty działalności, w tym rekordowy wynik segmentu detalicznego”, który wyniósł ponad 2 mld zł.

Z danych PKN Orlen wynika, że w 2017 r. jego grupa kapitałowa odnotowała rekordowy przerób ropy - na poziomie 33,2 mln ton, a także historycznie najwyższą sprzedaż - 42,4 mln ton.

Jak informował płocki koncern, w ciągu 12 miesięcy 2017 r. nakłady inwestycyjne w całej grupie Orlen osiągnęły poziom 4,6 mld zł (przy zakładanym wcześniej poziomie 5,5 mld zł), z czego 2,9 mld zł przeznaczono na segment downstream - rafineria, petrochemia i energetyka), a 0,8 mld zł na segment upstream – wydobycie, natomiast 0,7 mld zł na detal, a 0,2 mld zł na funkcje korporacyjne. Według ostatnich zapowiedzi spółki, w 2018 r. nakłady na inwestycje w grupie Orlen mają wynieść 4,8 mld zł, przy czym 3 mld zł w segmencie downstream, w segmencie usptream – 0,8 mld zł, w detalu – 0,7 mld zł, a na funkcje korporacyjne 0,3 mld zł. 

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama