• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Kandziak, PKN Orlen: Zdolności miękkie pozwolą lepiej wykorzystać automatyzację

Fot.: Energetyka24.com
Fot.: Energetyka24.com

O wyzwaniach stojących przed polską gospodarką oraz osobami dopiero wchodzącymi na rynek pracy, zwłaszcza powracającymi do Polski ze studiów zagranicznych, mówili uczestnicy konferencji Twoja Kariera – Kierunek Polska organizowanej przez Fundację GPW przy wsparciu PKN Orlen.

„Automatyzacja procesów jest nieunikniona,, ale nie wszystko da się zautomatyzować i tam, gdzie się tego nie da zrobić, kluczowe będą umiejętności miękkie - kreatywność, otwartość na zmiany. To wszystko pozwoli nam w lepszy sposób wykorzystać procesy automatyzacji” – mówiła Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawcza ds. Kadr w PKN Orlen w trakcie panelu „Branże i zawody przyszłości – kierunki rozwoju rynku pracy”.

O kluczowym znaczeniu umiejętności miękkich na rynku pracy wspominali wszyscy uczestnicy dyskusji, między innymi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski. Podkreślił on przy tym, że dla jego spółki w przyszłości największe zapotrzebowanie na nowych pracowników występować będzie w dziale IT i tworzyw.

Celem programu Go4Poland jest zachęcenie polskich studentów uczelni zagranicznych do powrotu do Polski i podjęcia pracy w rodzimych firmach. Aby to umożliwić w ramach już IV edycji programu organizowane są staże pracownicze w największych polskich spółkach, pozwalające zapoznać się studentom z polskim rynkiem pracy i „zakotwiczyć” w kraju.

„Włączamy się w szereg działań, które zachęcają młodych ludzi do wiązania się z nami. Rozwijamy programy stażowe. Oferujemy Wam możliwość pracy w obszarach, gdzie będziecie mogli zderzyć się z realnymi problemami i zadaniami, abyście mogli podjąć decyzję, czy Polska i Orlen są tymi miejscami, gdzie chcecie zostać na dłużej” – mówiła Wioletta Kandziak z PKN Orlen, który jest partnerem strategicznym projektu.

Go4Poland – Wybierz Polskę! to program prowadzony od 2015 roku przez Fundację GPW. Jego celem jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania ścieżki kariery zawodowej w polskich i międzynarodowych firmach oraz instytucjach publicznych działających na terenie Polski a także w zagranicznych oddziałach polskich przedsiębiorstw. Fundacja GPW współpracuje w tym zakresie ze środowiskiem biznesu i administracji.

Organizowane są wakacyjne staże zawodowe oraz warsztaty i programy mentoringowe. Partnerzy oraz studenci-laureaci Programu co roku są uczestnikami Konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska”, która w tym roku odbyła się 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt z jednej strony ułatwia firmom dotarcie do najlepiej wykształconych pracowników, a z drugiej prezentuje polskim studentom te firmy, które doceniają potencjał talentów oraz chcą ze swoją ofertą dotrzeć do młodych i ambitnych ludzi studiujących za granicą.

W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym polscy studenci wywodzący się z Polonii. Kandydaci muszą znać język polski w stopniu zaawansowanym. „Go4Poland – Wybierz Polskę” kierowany jest do polskich studentów uczących się na zagranicznych uczelniach, ale też do studentów na stałe uczących się w Polsce, którzy brali udział w programie Erasmus i innych formach międzynarodowych wymian akademickich.

Partnerami Programu są przedsiębiorstwa, w tym spółki giełdowe działające w Polsce oraz jednostki administracji publicznej. W tegorocznej edycji Programu bierze udział 21 Partnerów, w tym: PKN ORLEN - Partner Strategiczny, a także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, JLL, PLL LOT, BondSpot, KDPW, PGE, Fundacja PFR, ZPP i wielu innych.

Komentarze