• Partner główny
    Logo Orlen

Ropa

Cios w mafię paliwową. Prokuratura zabezpieczyła przedsiębiorstwo warte 49 mln zł

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o zabezpieczeniu przedsiębiorstwa, którego szacowana wartość wynosi ok. 49 milionów złotych. Czynności mają związek z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. nielegalnym obrotem olejem napędowym.

Przedsiębiorstwo, o którym mowa zostało nabyte przez członków grupy, której jednym ze źródeł dochodów była nieuprawniona zmiana przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy. Jak informuje prokuratura po dostarczeniu pierwszej z substancji do bazy logistycznej na terenie RFN, przepompowywano ją do cystern, a następnie, już jako olej napędowy, dostarczano do polskich stacji paliwowych - bez uiszczenia należności z tytułu akcyzy i podatku. 

Warto nadmienić, że mowa tu o 20 milionach litrów oleju smarowego. „Oszustwa podatkowe popełnione przez członków rozbitej grupy przestępczej i uchylanie się od opodatkowania, naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym i w podatku VAT wielkiej wartości, która szacowana jest obecnie na ponad 40 mln zł” - informuje Prokuratura Regionalna.

Przedsiębiorstwo, które zostało zabezpieczone obejmuje m.in. grunty przemysłowe (o powierzchni przekraczającej 4,5 ha), linie technologiczne oraz budynki. Do przeprowadzenia czynności wykorzystano przepisy dotyczące konfiskaty rozszerzonej, które zaczęły obowiązywać 27 kwietnia 2017 roku, za sprawą nowelizacji kodeksu karnego.

Komentarze