Reklama

Ropa

Cały proces rozbudowy magazynu paliw Góra objęty specustawą

Fot. gov.pl
Fot. gov.pl

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt, zakładający objęcie przepisami specustawy rurociągowej całego procesu rozbudowy możliwości kawernowego magazynu ropy i paliw Góra. Wśród zadań jest m. in. budowa nowej kopalni soli Lubień Kujawski.

Magazyn Góra należy do PKN Orlen i może pomieścić 6,1 mln m sześc., w tym 4,2 mln m sześc. ropy oraz ok. 1,9 mln m sześć. paliw. Pojemności tego magazynu stanowią ok. 51 proc. krajowych w przypadku ropy naftowej i 34 proc. paliw ciekłych.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, magazyn Góra to jedyny w Polsce kawernowy magazyn na węglowodory ciekłe nie dostosowany jeszcze do rygorów ustawy o zapasach ropy i paliw pod kątem dostępności zawartości.

Obecne parametry wytłaczania powodują, że tylko 4,5 mln m sześc. zapasów spełnia ustawowe rygory zapasów interwencyjnych. Jest jednak okres przejściowy i docelowo, od 2029 r. całość zapasów w magazynie Góra ma spełniać rygory ustawy, co oznacza możliwość ich wytłoczenia w ciągu 90 dni.

Aby to osiągnąć, konieczna jest rozbudowa rurociągów paliwowych oraz solankowych, węglowodory wytłacza się bowiem z kawerny za pomocą solanki. Do dyspozycji w razie potrzeby musi być zatem jej odpowiednia ilość.

Uzasadnienie projektu wskazuje, że obecne źródła solanki w kopalniach soli IKS Solino zaczną się wyczerpywać od 2025 r., dlatego niezbędne jest zdobycie nowego źródła na wiele lat w przód i będzie to nowa kopalnia Lubień Kujawski.

Ze względu na znaczenie i terminy proponuje się zatem w projekcie objęcie rygorami specustawy rurociągowej szeregu inwestycji. Rygor ten przewiduje przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych itd.

Pierwsza część inwestycji dotyczy rozbudowy lub przebudowy magazynu Góra i jego infrastruktury. To m. in budowa rurociągów solankowych: Janikowo – Góra, Mątwy–Janikowo i Przyjma–Janikowo, następnie rozbudowa i przebudowa rurociągu wody technologicznej Wójcin-Przyjma, wykonanie otworów eksploatacyjnych w Kopalni Soli Góra i Kopalni Soli Mogilno, rozbudowa lub przebudowa naziemnej infrastruktury technicznej, budowa rurociągu produktów naftowych Góra – Wielowieś, a także rozbudowa ropociągu Góra–Żółwieniec.

Druga grupa zadań dotyczy budowy otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Lubień Kujawski. To m. in. budowa zakładu górniczego, otworów eksploatacyjnych, infrastruktury, budowa rurociągów wody technologicznej oraz rurociągów solanki na potrzeby działania kopalni oraz magazynu w Górze, w szczególności rurociągu wody technologicznej Włocławek – Lubień Kujawski oraz rurociągu solanki Góra – Lubień Kujawski.

Dodatkowo przewiduje się rurociągów ropy naftowej, produktów naftowych, solanki lub wody w celu zmiany trasy istniejących.

Źródło:PAP

Komentarze