Reklama

Ropa

Rekordowy rating PKN Orlen

Fot. PKN Orlen
Fot. PKN Orlen

Agencja Moody’s Investors podniosła rating PKN Orlen do Baa2 z Baa3 - z perspektywą stabilną. Jednocześnie wzrosła ocena kredytowa Koncernu do Baa3 z Ba1. Uzyskanie ratingu na wyższym poziomie było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwencji w oddłużaniu koncernu i utrzymywaniu wszystkich wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie, przy wykorzystaniu sprzyjającej sytuacji makroekonomicznej.

W uzasadnieniu decyzji, analitycy Agencji zwrócili uwagę na coraz lepsze wyniki PKN Orlen osiągane w latach 2015-2016, w tym rekordowy rezultat Ebbitda Lifo z 2016 roku na poziomie 8,7 mld zł. Dodatkowo wyróżniona została konsekwencja Koncernu w ograniczaniu zadłużenia. W opinii analityków Moody’s przyjęta pod koniec 2016 roku strategia PKN Orlen zawiera ambitne, ale przede wszystkim realne założenia finansowe oraz inwestycyjne. Ocena Agencji odzwierciedla również silną pozycję Koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej, głęboką integrację segmentu rafineryjnego, petrochemicznego oraz detalicznego, a także pozycję lidera w sprzedaży hurtowej oraz detalicznej na rynku paliw w Polsce.

Zobacz także: Orlen: zarząd chce największej dywidendy w historii

„Wyższy rating ma dla nas duże znaczenie, szczególnie w kontekście naszego postrzegania na rynkach finansowych. Obecnie jesteśmy firmą  o renomie i kondycji finansowej potwierdzonej wysokim ratingiem krajowym A-(pol)  i międzynarodowymi ratingami inwestycyjnymi przyznanymi przez Agencje Moody’s i Fitch, co umacnia naszą wiarygodność wśród inwestorów” – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN Orlen ds. Finansowych.
 
Stabilna pozycja rynkowa, potwierdzona międzynarodowymi ratingami na wysokim poziomie umożliwia PKN Orlen konsekwentną dywersyfikację źródeł finansowania. W 2016 roku PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB z sukcesem wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln EUR.  Największa emisja korporacyjnych euroobligacji o ratingu inwestycyjnym trafiła również do obrotu na Rynkach Catalyst GPW. W dzisiejszej decyzji, obok zwiększenia ratingu i oceny kredytowej Koncernu, Moody’s Investors podniósł także rating właśnie dla ostatniej emisji euroobligacji do Baa2 z Baa3.

Reklama

Komentarze

    Reklama