Reklama

Ropa

Rekordowe wyniki Unimot w II kwartale 2017 r.

Fot. Unimot
Fot. Unimot

Grupa UNIMOT w II kwartale 2017 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 60%, EBITDA o 25% i zysk netto o 60% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. Grupa osiągnęła rekordowe wolumeny sprzedaży paliwa, uruchomiła kilka franczyzowych stacji paliw pod marką AVIA i rozwijała mobilną aplikację Tankuj24 do porównywania cen i zakupu paliwa on-line.

Drugi kwartał br. należał do bardzo udanych dla Grupy UNIMOT. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 758,2 mln zł, EBITDA 7,6 mln zł, a zysk netto 4,2 mln zł  w porównaniu z odpowiednio: 474,8 mln zł, 6,1 mln zł i 2,6 mln zł w II kwartale 2016 r. W tym okresie Grupa zanotowała  największe w swojej historii wolumeny sprzedaży paliw oraz rekordowe przychody.

Zobacz także: Transfer roku w wykonaniu Unimot S.A.

W drugim kwartale br. zostały również uruchomione dostawy paliw z nowej lokalizacji – bezpośrednio z rafinerii Schwedt w Niemczech, co spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów zlokalizowanych przy zachodniej granicy Polski. Zostały również zrealizowane pierwsze wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) dostawy paliw, przy wykorzystaniu bazy w Dębogórzu jako hubu paliwowego. W tym okresie dział logistyki UNIMOT operował największą liczbą wagonów w historii – 150 sztuk, realizując rekordowe przewozy paliw.

Ponadto Spółka z sukcesem brała udział w przetargach na zakup biopaliw, co przyczyniło się do zwiększenia przychodów w tym segmencie działalności.

W segmencie LPG UNIMOT wrócił z sukcesem na rynek zbiorników grzewczych, co zaowocowało wzrostem  liczby klientów i przychodów. Ponadto rozwijana była sprzedaż hurtowa LPG poprzez zwiększanie liczby terminali na terenie całej Polski.

Grupa rozwinęła też działalność na rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego; w II kwartale br. została zakończona budowa stacji regazyfikacji LNG w Białowieży. Spółka zależna ENERGOGAS, działająca w sektorze gazu i energii elektrycznej, zanotowała wzrost przychodów z 0,02 mln zł w I półroczu 2016 r. do 12,22 mln zł w I półroczu 2017 r. oraz wzrost liczby punktów poboru energii z 438 w czerwcu 2016 r. do 1,781 w czerwcu 2017 r. Spółka zależna TRADEA, prowadząca handel energią elektryczną, zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży z 152 799 MWh w I półroczu 2016 r. do 259 872 MWh w I półroczu 2017 r. oraz znaczący przyrost liczby współpracujących ze spółką wytwórców energii.

Zobacz także: Unimot rozwija działalność

W II kwartale br.  UNIMOT S.A. uruchomił 3 pierwsze stacje paliw pod marką AVIA i podpisał umowy franczyzowe z kolejnymi 4 partnerami. Równolegle Spółka wprowadziła na rynek innowacyjny projekt, skierowany do wszystkich użytkowników samochodów – mobilną aplikację Tankuj24, służącą do porównywania cen paliw i zakupu paliwa on-line. Pod koniec II kwartału br. partnerami programu Tankuj24 było już 69 stacji paliw.

– Realizujemy konsekwentnie naszą strategię, opartą na rozwijaniu działalności w trzech segmentach: paliwa płynne, paliw gazowe i energia elektryczna. Dodatkowo, tworzenie franczyzowej sieci stacji paliw AVIA oraz wzrost liczby użytkowników aplikacji Tankuj24 pozwala nam zdobywać nowych klientów i uzyskiwać efekt synergii. Oba projekty wymagają natomiast nakładów finansowych, co obecnie zwiększa nasze koszty, ale docelowo przełoży się na dywersyfikację i wzrost przychodów – powiedział Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. 

W pierwszym półroczu przychody Grupy UNIMOT wyniosły 1 419,9 mln zł, EBITDA 19,9 mln zł oraz zysk netto 12,1 mln zł, w porównaniu z odpowiednio: 853,1 mln zł, 17,1 mln zł i 10, 4 mln zł w I półroczu  2016 r. Stanowi to wzrost odpowiednio o 66%, 16% oraz 16%.

Warto podkreślić, że czerwcu br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMOT S.A. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 9.837.382 zł  tj. 30% zysku netto Spółki za 2016 r. na dywidendę (1,20 zł na akcję), która została wypłacona akcjonariuszom 20 lipca 2017 r.

Zobacz także: Nowy dyrektor ds. relacji inwestorskich w spółce UNIMOT S.A.

kn/Unimot

Komentarze