Reklama

Portal o energetyce

Reforma dowodzenia: w poniedziałek podpis prezydenta

  • Model satelity Amos-5, Fot. Andrzej Olchawa/Wikipedia

W najbliższy poniedziałek 22 lipca w siedzibie Sztabu Generalnego prezydent Bronisław Komorowski podpisze ustawę reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Ustawa w zeszłym tygodniu została przegłosowa w Senacie i jest gotowa do podpisu prezydenta. BBN w komunikacje podkreśla, że reforma jest dokończeniem zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej, zmian w systemie kierowania i dowodzenia. Konsolidacja systemu została również ujęta, jako jeden z priorytetów w określonych przez prezydenta "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022". W przygotowaniu założeń oraz rządowego projektu ustawy Ministerstwo Obrony Narodowej wspierane było przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Reforma - według jej autorów - zakłada konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny. Na łamach Defence24.pl wielokrotnie recenzowaliśmy założenia reformy, najważniejsze artykuły można na ten temat  znaleźć tutaj: Prezydent nie będzie mógł mianować najwyższych dowódców wojskowych? Reforma systemu dowodzenia i kierowania SZ coraz bliżej – niestety Senat próbuje zrozumieć reformę systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. My też. (JG)  

Komentarze