Reklama

OZE

Raport: Polska może nie wypełnić unijnych zobowiązań energetycznych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Zgodnie z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, Polska zobowiązała się do realizacji celu 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w roku 2020. Jednakże, jak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów Ecofys, istnieje realne ryzyko, iż cel ten nie zostanie zrealizowany.

Eksperci Ecofys przygotowali swoje opracowanie razem z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu. Według raportu, obecna polityka energetyczna Polski doprowadzi do uzyskania udziału OZE w zużyciu energii na poziomie 10-13,8%. Jednakże, nawet ten optymistyczny wariant oznacza niewypełnienie unijnych zobowiązań.

Jak powiedziała Izabela Kielichowska, członek zespołu Ecofys, rząd w Warszawie może nadal podjąć działania, które pozwolą osiągnąć wyznaczony cel. ,,Konieczne jest na przykład zwiększenie częstotliwości i wolumenu aukcji dla różnych źródeł wytwarzających czystą energię. Niezbędne jest m.in. dodatkowe 6000-7000 GWh energii wytworzonej z wiatru, 3000-4000 GWh przy użyciu biomasy, 1000 GWh dzięki fotowoltaice, 350-440 GWh z biogazu i 300-500 GWh z innych źródeł"- dodała.

Zobacz także: Energetyka wiatrowa na Bałtyku czeka na regulacje

Choć Polska posiada odpowiedni potencjał do rozwoju odnawialnych źródeł energii, wciąż potrzeba do tego stworzenia odpowiednich warunków- twierdzą eksperci Ecofys. Jak wskazano, polem do popisu może być energetyka wiatrowa. ,,Cały czas istnieje możliwość, by zwiększać zarówno moc zainstalowaną, jak i korzyści z niej płynące"- powiedział Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Reklama

Komentarze

    Reklama