Strona główna

Putin zezwolił na konfiskatę zagranicznych aktywów

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał ustawę pozwalającą na zajmowanie zagranicznego majątku na zasadzie wzajemności. Jest to  odpowiedź rosyjskich władz na próby pomocy w egzekwowaniu odszkodowań zasądzonych przez Europejski trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości w Hadze w sprawie Jukosu.

W sierpniu br. redakcja Energetyka24 donosiła, że rosyjska Duma opublikowała projekt uchwały mającej na celu ograniczenie, na zasadzie wzajemności, ochrony zagranicznych aktywów na terytorium Rosji. W październiku Duma państwowa uchwaliła ustawę a 4 listopada popisał ją Władimir Putin. Ustawa wejdzie w życie w 2016 roku.

Kwestia ochrony rosyjskiego mienia za granicą podniesiona została w połowie czerwca, kiedy to sądy belgijskiej i francuskie, w związku orzeczeniami ETPC i MTS ws. byłych akcjonariuszy Jukosu, zajęły rosyjskie aktywa. We wrześniu także do niemieckich sądów zostały wystosowane wnioski o zajęcie rosyjskiego majątku, opiewające na sumę 42 mld dolarów. Całość zasądzonych odszkodowań przez Trybunały oraz koszty sądowe i odsetki to kwota ok. 52,2 mld $.

Podobny mechanizm zajmowania mienia został użyty w 1993 roku, kiedy na podstawie wyroków rosyjskie aktywa były "aresztowane" w wielu zachodnich bankach. Postępowanie miało związek z zasądzeniem odszkodowania dla szwajcarskiej firmy Noga, która w 1991 roku zawarła umowę barterową z Rosją ws. wymiany żywności oraz innych dóbr konsumpcyjnych na ropę naftową. 

Zobacz także: Kurdyjska ropa uderzy w tranzyt rurociągiem Przyjaźń?

Zobacz także: Nord Stream II zagrożony. Niemcy zajmą aktywa Gazpromu?

 

Komentarze