Reklama

Elektromobilność

PSPA: Rynek paliw alternatywnych możliwy tylko przy wsparciu państwa

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Zapowiedź Ministerstwa Finansów, dotyczącą możliwego wprowadzenia zachęt podatkowych w obszarze niskoemisyjnego transportu, została z zadowoleniem przyjęta przez branżę paliw alternatywnych. PSPA wielokrotnie podkreślało, że elektromobilność i gazomobilność będą się rozwijały w założonym przez polski rząd tempie, jedynie przy wydatnym wsparciu Państwa, którego dzisiaj wyraźnie brakuje. 

Wiceminister Wiesław Janczyk, w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej zapowiedział, że Ministerstwo Finansów pracuje nad mechanizmami podatkowymi stymulującymi rozwój rynku paliw alternatywnych, w tym zwolnienie z akcyzy na samochody elektryczne, podniesienie kwoty wliczanej w koszty prowadzonej działalności gospodarczej przy zakupie pojazdu elektrycznego do 30 tys. EURO, zwolnienie z podatku od nieruchomości przy budowie punktów ładowania oraz wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na CNG.

Zobacz także: Kurtyka: Resort wesprze promocję carsharingu w Polsce

PSPA przyjęło te deklaracje jako pozytywny sygnał ze strony administracji. Stowarzyszenie, w wydanym w maju br. raporcie “Rynek paliw alternatywnych. CNG i LNG”, zwracało uwagę, że „niezmiernie istotną kwestią będzie wprowadzenie w Polsce zerowej lub wyraźnie niższej stawki akcyzy na gaz ziemny w postaci CNG i LNG wykorzystywany do celów pędnych. W obecnej sytuacji, w której stawka wynosi 0,33 PLN za m3 CNG, taki zabieg wydaje się niezbędny. Tym bardziej, że liczba dostępnych stacji CNG z roku na rok spadała, właśnie z uwagi na brak zainteresowania tym rodzajem paliwa, wynikający z jego stosunkowo wysokiej ceny w odniesieniu do benzyny czy oleju napędowego. Ta zmiana wprawdzie obniżyłaby cenę CNG tylko o ok. 10%, ale bez wątpienia wpłynęłaby pozytywnie na rozwój tego sektora”. Ten sam wniosek PSPA złożyło w ramach procesu konsultacji społecznych projektu Ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych.

„Wpływ na upowszechnienie paliw alternatywnych będzie miała konsekwentna polityka stymulująca rozwój tego rynku, realizowana m.in. poprzez realne wsparcie budowy odpowiedniej infrastruktury, przyjazną politykę fiskalną i inne udogodnienia. Z uwagi na fakt, że rynek paliw alternatywnych w Polsce jest niewystarczająco rozwinięty, cele założone w Dyrektywie 2014/94/UE, a szczegółowo określone w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz projekcie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, mogą zostać osiągnięte tylko przy wydatnym wsparciu państwa” – mówi Maciej Mazur z PSPA.

Zobacz także: SKANER Energetyka24: Polska musi postawić na rozwój CNG i LNG w transporcie

Cele odnoszące się do rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce w zakresie transportu są bardzo ambitne: do 2020 r. w 32 polskich aglomeracjach ma powstać 70 stacji tankowania CNG. Po polskich drogach do roku 2025 r. ma się poruszać 54 tys. napędzanych sprężonym gazem ziemnym. Założono, że do tego czasu liczba pojazdów na LNG wyniesie 3 tys. Tymczasem, liczba stacji nie przekracza obecnie 30.

Na drugim biegunie rozwoju są Czechy, gdzie na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest sukcesywny wzrost rynku CNG. Jest to w decydującej mierze efektem działań instytucjonalnych podjętych 10 lat temu, głównie w zakresie opodatkowania paliwa i dalszych działań stymulujących rozwój segmentu CNG w zgodzie z unijnymi dyrektywami o redukcji emisji w transporcie. W wyniku konsensusu rządu i uczestników rynku gazu w Czechach przyjęto rozwiązania promujące rozwój ekologicznych technologii w transporcie, a kluczowym posunięciem było wprowadzenie od początku 2008 r. kilkuletniego okresu obowiązywania zerowej stawki podatku akcyzowego na CNG i stworzenie jasnych perspektyw wzrostu jego poziomu w kolejnych latach (do 2020 r.). W okresie obowiązywania zerowej stawki akcyzy liczba aut na CNG rosła o kilkadziesiąt procent rocznie. Przyrost był największy w segmencie aut osobowych, które coraz częściej trafiały do firmowych flot oraz instytucji publicznych, m.in. Czeskiej Poczty. Zainteresowanie wykorzystaniem CNG widoczne było także ze strony firm transportowych (komunikacja miejska). Przyrost liczby użytkowników przełożył się także na zwiększenie liczby stacji tankowania CNG. Podczas, gdy w 2008 r. funkcjonowało jedynie 17 takich punktów, w ciągu 4 lat ich liczba uległa podwojeniu, w 2015 r. liczba stacji liczyła już 108 obiektów.

Zobacz także: Wiceprezes PGE: Realizujemy elektromobilność pod kątem potrzeb samorządów

Komentarze