Reklama

Portal o energetyce

PSG sygnatariuszem „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

Fot. MKiŚ
Fot. MKiŚ

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu podpisali, 14 października 2021 r. w Warszawie, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”. Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest Polska Spółka Gazownictwa.

Obecny na wydarzeniu minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznej Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.

Reklama
Reklama

Dzisiejsze wydarzenie, jest dla mnie osobistą satysfakcją ponieważ wokół kierowanego przeze mnie ministerstwa powstają inicjatywy skupiające wiele instytucji i przedsiębiorstw, które jednoczą się wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie. To również kolejny dowód na to, że Polska staje w europejskiej awangardzie transformacji energetycznej – powiedział.

Zdaniem ministra Kurtyki, rozwój gospodarki wodorowej to efekt świadomej polityki rządu, której celem jest nie tylko budowanie przewagi polskich przedsiębiorców, stworzenie wielu tysięcy, dobrze płatnych miejsc pracy, ale przede wszystkim podniesienie jakości życia obywateli.

Do realizacji tego celu służą m.in. Doliny Wodorowe, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Ich celem jest integracja podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań, służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej – podkreślił.

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej” to przykład znakomitej współpracy pomiędzy administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami przedsiębiorców, środowiska nauki oraz jednostek otoczenia biznesu.

Do porozumienia przystąpiło dziś 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie. W szczególności, mowa o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle – zauważył wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE. Skala zainteresowania tą inicjatywą przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Jestem przekonany, że zawarcie porozumienia i dalsze prace w ramach Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej pozwolą nam wykorzystać historyczną szansę na zdobycie i utrzymanie wiodącej pozycji Polski na tworzącym się światowym rynku wodoru – dodał.

Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest Polska Spółka Gazownictwa. W imieniu PSG podpisali je prezes zarządu Robert Więckowski i członek zarządu ds. technicznych Ireneusz Krupa. 

Porozumienie jest odpowiedzią na globalne wyzwania związane z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu i w swojej treści proponuje szereg rozwiązań wpisujących się w transformację polskiej energetyki. Przystąpienie Polskiej Spółki Gazownictwa do porozumienia ma bardzo istotne znaczenie, głównie poprzez pokazanie, że chcemy być gotowi na przyszłość, na to co nas czeka w kolejnych latach. Wielu ekspertów przewiduje, że w centrum transformacji energetycznej znajdzie się właśnie wodór – powiedział prezes zarządu PSG Robert Więckowski.

W trakcie uroczystości wręczone zostały wyróżnienia ministra klimatu i środowiska za koordynację prac i zaangażowanie w przygotowanie powyższego porozumienia. Z ramienia Polskiej Spółki Gazownictwa wyróżnienie takie otrzymał zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Robert Kwiatkowski. (PSG) 

Reklama

Komentarze

    Reklama