PSG: mimo pandemii, rośnie satysfakcja naszych klientów

19 maja 2021, 09:43
Zrzut ekranu 2021-05-19 o 08.48.21
Fot. PSG
Energetyka24
Energetyka24

Z    badania    przeprowadzonego    przez    Polską    Spółkę    Gazownictwa    wynika, że w 2020 r. w czasie pandemii COVID-19 wzrósł wskaźnik satysfakcji klientów z obsługi zapewnianej w  procesie  przyłączenia  do  sieci  gazowej.  Po  raz  pierwszy  sprawdzono także    zadowolenie    klientów    z    działania    zdalnych    metod    załatwiania    spraw przez PSG, m.in. działającego od marca 2020 r. internetowego Portalu Przyłączeniowego Spółki – narzędzia  umożliwiającego  przeprowadzenie  całej  procedury  przyłączenia do sieci online.

Zgodnie z badaniem, wskaźnik satysfakcji z obsługi klienta w procesie przyłączania do sieci gazowej w 2020 roku w pięciostopniowej skali wyniósł 4,31, w porównaniu do 4,20 w 2019 roku. Na wyniki za ubiegły rok złożyłysię: wskaźnik satysfakcji klientów, którzy przyłączyli się do sieci gazowej  tradycyjną  drogą  obsługi  oraz  wskaźnik  satysfakcji  klientów,  którzy  przyłączyli się do sieci gazowej za pośrednictwem Portalu Przyłączeniowego.

Wyższy poziom zadowolenia stwierdzono wśród klientów korzystających z Portalu Przyłączeniowego. Klienci PSG najlepiej ocenili współpracę z wykonawcą oraz obsługę przez Portal Przyłączeniowy. Wysokie  wyniki  ogólnego  wskaźnika  satysfakcji  klientów  korzystających  z  Portalu Przyłączeniowego  znalazły  podkreślenie  i  potwierdzenie  w  odpowiedzi  na  pytanie, czy    rekomendowaliby    oni   skorzystanie    z    niego    swoim    znajomym. Jak    wynika z  ankiet, 96,8  proc.  zapytanych  osób, poleca korzystanie  z  Portalu  Przyłączeniowego. W ciągu ostatniego roku z Portalu Przyłączeniowego skorzystało blisko 100 tys. klientów, którzy złożyli w ten sposób wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Dodatkowo od  listopada  br.  klienci  mają  również  możliwość  zawierania poprzez  Portal  umów o przyłączenie, których tą drogą zostało dotądzawartych ponad 12 tys.

Porównując wyniki kolejnych edycji badania, można zaobserwować wyraźny wpływ pandemii na  postawy  i  działania  naszych  klientów.  Szczególnie  widoczny  był  on  w  odpowiedziach na  pytanie  o  źródła  pozyskiwania  informacji  o  zasadach  przyłączenia,  bo  w  2020  roku zaobserwowaliśmy   wyraźny   wzrost   znaczenia   w   stosunku   do   ubiegłych lat  źródeł  takich  jak  internet  (+10,1  proc.),  znajomi  (+8,3  proc.),  wykonawcy  i  projektanci (+7,9 proc.) oraz telefoniczny kontakt z PSG (+7,8 proc.). Niewątpliwy wpływ na to miały także działania  zaradcze  podjęte  przez  Spółkę,  które  w  obszarze  obsługi  klienta  umożliwiły niezakłócone  funkcjonowanie  PSG.  Mimo  spowodowanego  przez  sytuację epidemicznączasowego  wstrzymania  bezpośredniej  obsługi  w  naszych  jednostkach,  do  kontaktu z klientami uruchomiono pośrednie narzędzia i kanały komunikacyjne. Przed Miejscami Obsługi Klienta PSG wystawiono skrzynki podawcze na wnioski i inne dokumenty, zamieszczono wzory dostępnych dokumentów oraz ulotki dotyczące Portalu Przyłączeniowego. Klienci do swojej dyspozycji  mieli  również  konsultantów  telefonicznych  Ogólnopolskiego  ContactCenter. Wysoka  jakość  obsługi  klienta  to  priorytet Polskiej  Spółki  Gazownictwa,  dlatego  już  piąty raz przeprowadziliśmy roczne badanie satysfakcji klientów w procesie przyłączenia do sieci gazowej.

Polska Spółka Gazownictwaz Grupy Kapitałowej PGNiGjest liderem na rynku dystrybucji gazu w naszym krajui największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, bezpieczny oraz z poszanowaniem środowiska  naturalnego.  Spółka  eksploatuje  sieć  gazową  o  długości  około 193  tys.  km, co  stanowi  97  proc.  sieci  dystrybucyjnej  gazu  w  Polsce.  Spółka  dostarcza  rocznie  ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do ponad 7,2 mln klientów. (PSG)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24