Reklama

Gaz

PSG finalizuje inwestycję wartą ponad 80 mln zł

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła realizację projektu „Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Projekt realizowany był na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie brodnickim oraz warmińsko-mazurskiego, w powiatach: nowomiejskim i iławskim. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 81 mln zł, natomiast w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie DN 300/150 długości ok. 37 km, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w m. Kurzętnik;
  • Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300/100 długości ok. 31 km, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w m. Dziarny k. Iławy;
  • Budowa gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia w miejscowościach Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik dł. ok 14,5 km
  • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Iława - Dziarny ok. 4,7 km;
  • Budowa przyłączy gazowych w obszarze oddziaływania projektu.

Na terenie nowo wybudowanej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w Kaczym Bagnie w gminie Kurzętnik 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste odpalenie znicza gazowego oraz przecięcie wstęgi, symbolizujące początek uruchomienia dostaw gazu dla miasta Nowe Miasto Lubawskie i gminy Kurzętnik. Nowe Miasto Lubawskie to kolejne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, które może korzystać z przyjaznego środowisku paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu ziemnego oraz umożliwi zwiększenie wolumenu dystrybuowanego paliwa dla obszarów już zgazyfikowanych i wpłynie na efektywną gazyfikację obszarów do tej pory niezgazyfikowanych. Zrealizowana sieć gazowa przyczynia się do rozwoju sektora prywatnego i poprawy jakości życia mieszkańców, z korzyścią także dla środowiska naturalnego, wpływając tym samym na rozwój całego regionu. Zakończona inwestycja stanowi jedną z największych inwestycji gazowniczych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, od czasu kiedy pojawił się na tym terenie gaz ziemny, zastępujący lokalne gazownie klasyczne, produkujące gaz miejski (lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku). 

Zobacz także: Politico: Rośnie sprzeciw Europy Środkowej wobec Nord Stream 2

Zobacz także: Premier Litwy: Liczymy na obniżkę cen gazu

Komentarze