Reklama

OZE

PSEW: rozwój energetyki wiatrowej konieczny do zrealizowania celu OZE

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Przez ostatnie 10 lat zbudowany został potencjał OZE będący w stanie wytwarzać nieco ponad 20 TWh zielonej energii rocznie, tymczasem by zrealizować cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, trzeba tej energii wytworzyć ponad 30 TWh. Wciąż więc jesteśmy daleko, a wdrożenie systemu aukcyjnego zahamowało inwestycje w OZE na półtora roku.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przeprowadza co kwartał analizę pokazującą stopień realizacji planowanej trajektorii rocznych celów OZE oraz prognozę jak daleko nam jeszcze do osiągnięcia celu 2020.

W publicznej dyskusji wielokrotnie mylone są wskaźniki dotyczące udziału OZE w sektorze elektroenergetyki, udziału OZE w energetyce oraz kwoty obowiązkowego umorzenia zielonych certyfikatów. Polska będzie rozliczana z realizacji 15% celu udziału OZE w energetyce. By ten cel osiągnąć została określona trajektoria rocznych celów w sektorze paliw, ciepła i elektroenergetyki, które łącznie mają dać właśnie 15%. Dla sektora energetyki wiatrowej ważny jest cel w sektorze elektroenergetyki, który dla 2020 roku wynosi 19,13%. Z kolei wskaźniki obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów stanowią jedno z narzędzi mających wspierać rozwój elektroenergetyki odnawialnej na drodze osiągnięcia celu 2020.

Zobacz także: PSEW: czas na nową koncepcję dla energetyki wiatrowej

Dane dotyczące mocy zainstalowanej w sektorze OZE przytaczane w analizach rządowych nie obrazują w pełni skali problemu. Po pierwsze dlatego, że cele roczne są mierzone produkcją, a nie mocą zainstalowaną. Po drugie zaś wsparcie sektora OZE w postaci zielonych certyfikatów rozliczane jest także w oparciu o MWh, a nie MW zainstalowane.

,,Analiza wykonana przez PSEW pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 6 lat, roczny cel udziału zielonej energii w krajowym zużyciu brutto energii był przekroczony w 2012, 2014 i 2015, podczas gdy produkcja zielonej energii była niższa niż wielkość wynikająca z celu rocznego w latach 2010, 2011, 2013. Prognoza wskazuje też, że nie został osiągnięty wymagany poziom w roku 2016.Nie ma więc mowy o nadmiernym rozwoju sektora OZE"tłumaczy Janusz Gajowiecki, prezes PSEW. ,,Pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku udział energii OZE w krajowym zużyciu energii wyniósł 13,54%. Oznacza to wzrost o zaledwie 0,01% przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku. Wynika to z dramatycznego zahamowania tempa rozwoju nowych inwestycji OZE w Polsce".

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki potencjał OZE w Polsce w I kwartale 2017 r. wzrósł o niecałe 26 MW. Łączna moc zainstalowanych w naszym kraju elektrowni wiatrowych wzrosła w I kwartale br. z 5807,416 MW do 5813,236 MW, czyli o zaledwie 5,82 MW. Dla porównania w analogicznym okresie 2016 roku moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wzrosła o 850 MW.

Zakładany Cel KPD na 2017 roku to 14,68%.

jw/PSEW

Komentarze