• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PSE: Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej

  • Bell dostarczył europejskim służbom ratowniczym pierwszy śmigłowiec Model 429 - fot. Bell Helicopter

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSE, dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie spółki. 

Do Rady Nadzorczej Polskich Sieci Elektroenergetycznych dołączył Paweł Łatacz.

Ze składu zarządu został odwołany Cezary Szwed. Jednocześnie powołano Stanisława Skoczylasa, który będzie nadzorował obszary: finansów, kontrolingu, rachunkowości oraz udzielania zamówień. 

Dodatkowo, 3 października 2016 roku Pan Andrzej Kaczmarek, Prezes PSE Inwestycje S.A., został upoważniony przez Zarząd PSE S.A. do reprezentowania Spółki w zakresie nadzoru nad zadaniami realizowanymi w obszarach: eksploatacji, inwestycji oraz BHP i Ochrony Ppoż.

Zobacz także: ME: Zakończyły się konsultacje projektu rynku mocy

Zobacz także: Nowa strategia rozwoju Grupy Enea

Komentarze