PSE ruszają z programem WzMOCnij swoje otoczenie

23 lipca 2020, 13:56
cable-1868352_1920
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Wybrane gminy i ich jednostki organizacyjne, czyli m.in szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej czy organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze wsparcia w ramach dobrosąsiedzkiego programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych "WzMOCnij swoje otoczenie". Wartość programu to 2 mln zł.

Jak podał w czwartek operator, ruszył nabór wniosków do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie”, która w tym roku – ze względu na pandemię koronawirusa – przyjęła formę całorocznego programu grantowego. Tegoroczny budżet na granty sięga ok. 2 mln zł.

PSE jako właściciel 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 1000 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną lub realizują inwestycje. Do ponad 70 z nich skierowana jest II edycja ogólnopolskiego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Program jest dla mieszkańców gmin, w których istnieje lub powstaje infrastruktura PSE. O grant w wysokości do 20 tys. zł mogą ubiegać się podmioty z ponad 70 gmin z ośmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wykaz gmin znajduje się w regulaminie programu, dostępnym na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Jak podał operator, program ma wspierać projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Wyjaśnił, że idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Pomysły na projekty można zgłaszać do 30 listopada 2020 r. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, a realizacja przyznanych grantów powinna nastąpić do końca roku. Projekty można zgłaszać w pięciu kategoriach: Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz walki z koronawirusem, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, oświata, środowisko oraz inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

W zeszłym roku dzięki grantom przyznanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne powstały m.in. szlaki rowerowe i ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, zakupiono wyposażenie multimedialne umożliwiające organizację wirtualnych spacerów i wystaw, zorganizowano zajęcia z programowania czy remonty szkolnych pracowni fizyczno-chemicznych. Zwycięskie pomysły były wdrażane we współpracy z samorządami, mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Lista gmin zaproszonych do tegorocznej edycji, regulamin programu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także - na zasadach rynkowych - zdolności przesyłowe do wymiany transgranicznej.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24