Reklama

Elektroenergetyka

PSE przygotowało raport o sierpniowych ograniczeniach mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), 29 października 2015 r. przekazały Prezesowi URE oraz złożyły w Ministerstwie Gospodarki dokument opisujący okoliczności sierpniowych ograniczeń w poborze energii elektrycznej.

Dokument, o którym mowa, to właściwie „Raport zawierający ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej, o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w okresie 10.08.2015r. – 31.08.2015r.”. 

W sierpniu 2015r., na skutek utrzymujących się w Polsce wysokich temperatur i niekorzystnej sytuacji hydrologicznej, nastąpiło pogorszenie warunków pracy KSE związane ze znacznymi ubytkami mocy wytwórczych oraz dużym wzrostem krajowego zapotrzebowania na moc. PSE S.A., po wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków zaradczych dla pokrycia zapotrzebowania na moc, 10 sierpnia 2015 r. wprowadziły na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP. W godzinach 10:00-17:00 ogłoszony został 20 stopień zasilania, zaś w godzinach 17:00 – 22:00 – 19 stopień zasilania. 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 11.08.2015 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego ograniczenia w dostarczaniu ipoborze energii elektrycznej zostały wprowadzone od dnia 11 sierpnia 2015r. od godziny 24:00 do dnia 31 sierpnia 2015r. do godziny 24:00 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla odbiorców energii elektrycznej o mocy umownej powyżej 300 kW (Dz.U. 2015, poz. 1136). 

„Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sytuacji zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw są środkiem, którego zastosowanie zapobiega wyłączeniom awaryjnym, których skutki byłyby katastrofalne. Wystąpiła sytuacja nadzwyczajna zagrażająca bezpieczeństwu całego systemu elektroenergetycznego. Brak działań ze strony OSP skutkowałby brakiem dostaw energii na znacznym obszarze kraju. Spowodowałoby to znaczące straty dla całej gospodarki” - mówi Henryk Majchrzak, prezes PSE.

Zgodnie z Art. 11c ustawy Prawo Energetyczne Operator Systemu Przesyłowego, w terminie 60 dni od dnia zniesienia ograniczeń, miał obowiązek przedłożyć Ministrowi Gospodarki i Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki raport zawierający m.in. ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia. 

Ponadto, PSE na podstawie: 

  • analizy przyczyn i skutków powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
  • oceny efektywności podjętych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
  • wykonanych analiz w zakresie bilansowania mocy w KSE,

opracowały wnioski i propozycje rozwiązań oraz określiły środki mające na celu zapobiec w przyszłości wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

„W ocenie PSE S.A., wśród wielu innych środków, niezwykle istotne jest utrzymanie istniejących oraz rozwój krajowych źródeł wytwórczych, dlatego też w Raporcie zarekomendowano opracowanie narodowego programu rozwoju nowych mocy do 2030 roku. Rozwój powinien dotyczyć zarówno źródeł o charakterze systemowym, dających podstawę bezpieczeństwa energetycznego, jak również źródeł rozproszonych, w tym odnawialnych, które są dopełnieniem bilansu mocy zapewniającego ciągłość i niezawodność dostaw” – stwierdza Henryk Majchrzak.

Zobacz także: UOKIK: Wpłynął wniosek ws. nabycia KWK "Brzeszcze"

Zobacz także: Chmal: Konsolidacja elektroenergetyki warta rozważenia

Reklama

Komentarze

    Reklama